Koronavirüse Karşı Aşı Yaptırma Eğilimi Yükselişte

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 37. Döneminden verilerle; - Aşı Yaptırmayı düşünenlerin oranı Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne durumda? - Aşı karşıtı haberlere maruz kalma oranı ne? - Okullar uzaktan eğitime devam etmeli mi? - Veliler çocuklarını yakın zamanda okula göndermeye hazır hissediyorlar mı? Sorularına yanıt arandı.

Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile Ipsos; ülkemizde koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını incelemeye devam ediyor. Hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip ediyor...

Aşı Yaptırmayı Düşünenlerin Oranı %38’ten Tekrar %44 Seviyesine Yükseldi
Trendlerin de izlendiği araştırmanın “37. döneminde; aşı yaptırma eğiliminin ülkemizde yükselişe geçtiği görülüyor. Toplumda aşı yaptırma eğilimi Ekim sonunda %51 seviyesinde iken, Aralık ortasında %38’e kadar düşmüştü. Aşı yaptırma eğilimindeki bu azalmanın yılın son haftasında sona erdiği izlenirken, aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranının da tekrar %44 seviyesine ulaştığı belirtiliyor. 
slide3

Her 10 Kişiden 4’ü Aşı Hazır Olunca İlk 3 Ay İçinde Aşı Yaptıracağını İfade Ediyor.

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırması kapsamında vatandaşlara aşı hazır olduktan ne kadar zaman sonra aşı yaptırmayı düşündükleri de soruldu.  Bireylerin %19’u hemen aşı olmayı düşündüklerini ifade ederken, ilk üç ay içinde aşı olacağını dile getirenlerin toplam oranı %41 düzeyinde görüldü. Toplumun beşte biri (%23) ise ne zaman aşı yaptıracağı konusunda henüz bir fikir beyan edemiyor. Diğer yandan, toplumda ne kadar süre geçerse geçsin kesin bir şekilde aşı olmayı reddeden %14’lük bir kesim var. 
slide4Çin, Brezilya ve İngiltere’de Aşı Yaptırma Eğilimi Çok Güçlü İken, Fransa ve Rusya’da Aşı Yaptırmama Eğilimi Daha Baskın. 
Her ne kadar salgın dünyada çoğu ülkeyi ciddi derecede etkilemiş olsa da salgınla mücadele konusunda dünya vatandaşları birbirinden farklı tutumlar sergiliyor. Ipsos’un koronavirüs aşısına yönelik global tutumları ortaya koymayı hedeflediği araştırmasında farklı ülke vatandaşlarının aşı yaptırma niyetlerinin değişiklik gösterdiği görülüyor. Çin, Brezilya ve İngiltere’de aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı oldukça yüksek iken; Rusya ve Fransa’da aşı yaptırma eğiliminin daha zayıf olduğu ifade edilebilir. 
slide5Vatandaşlar Aşı Karşıtı Haberlere Sıkça Maruz Kalıyor. 
Ülkemizde salgınla ilgili başlıca gündem konusunun aşı olduğu aşikar... Öte yandan aşı konusunda sadece iyi haberler verilemiyor.  Aşı karşıtlarının argümanlarıyla da karşı karşıya geliniyor veya belirli bir aşı çalışması hakkında olumsuz açıklamalar duyulabiliyor. Ipsos’ un son dönem araştırmasında, vatandaşlara aşıyla ilgili daha çok hangi haberleri duydukları veya gördükleri soruldu. Vatandaşların %40’ı aşı yaptırmaya yönelik haberleri daha çok duyduklarını belirtiyor. Diğer taraftan; toplumun üçte birinden fazlası (%36) aşı yanlısı ve aşı karşıtı haberlerle benzer seviyede karşılaştıklarını dile getiriyor.
slide6Genel Kamuoyu Okulların Uzaktan Eğitimle Devam Etmesini Doğru Buluyor. 
Ipsos araştırmasında; okulların kapatılması ve uzaktan eğitime tümüyle geçilmesi konusunda genel kamuoyunun ve çocuğu okul çağında olan ebeveynlerin değerlendirmeleri alındı. Alınan yanıtlara bakıldığında; hem genel kamuoyu hem de ebeveynler uzaktan eğitimle devam edilmesine yönelik alınan kararı doğru buluyor (sırasıyla %78; %81). Okullar kapanmadan önce ebeveynler arasında bu konuda tam bir uzlaşma yoktu. Ancak; vaka sayılarının artması ve uygulanan diğer kısıtlamalarla beraber bugün ebeveynler de bu kararın doğru olduğu onaylıyor.
slide7Ebeveynler Yakın Zamanda Çocuklarını Okula Göndermeye Hazır Hissetmiyor.

Ebeveynlerin sadece %6’sı bir ay içinde çocuğunu okula gönderme konusunda kendisini rahat hissedeceğini belirtiyor. Diğer bir ifadeyle ikinci dönemin başında çocuğunu okula gönderme konusunda ebeveynler hazır değiller.  Hatta çoğunluk, ikinci dönem boyunca dahi çocuğunu okula gönderme konusunda hazır hissetmiyor. Ebeveynlerin üçte biri (%32) 2022 yılına işaret ederken, %28, salgının belirsizliği nedeniyle fikir beyan edemiyor.
slide8
Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmelerini şöyle iletti; 
“Salgın nedeni ile kısıtlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınav yapılmaması ve sömestr tatilinin bir hafta uzatılması kararını aldı. Bu da öğrencilerin yaklaşık olarak Mart ayına kadar okullara dönmeyeceği anlamına geliyor. Her on veliden sekizi bu uygulamayı destekliyor. Her dört veliden sadece biri önümüzdeki 6 ay içinde çocuğunu okula gönderme fikrine sıcak bakıyor. Eğitim yılının bitmesine de yaklaşık 6 ay kaldığını düşünürsek aslında çoğunluğun mevcut uygulamanın devam etmesini istediğini söyleyebiliriz. Kısıtlamaların gevşemesinin bir yolu kısıtlamalar ile hastalığın yayılmasını kontrol altına almak iken bir diğer yolu da kitlesel aşı uygulaması ile toplumsal bağışıklık sağlamak.   2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş gördük. Vatandaşların %44’ü aşı olacağını belirtiyor, bu oran önceki haftalarda %38’e kadar gerilemişti. Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen bir grup da var, bunu bir yıl içinde aşı olurum diyenlerin oranının %50’yi aşmasından anlayabiliyoruz. Ülkemiz bu anlamda Fransa ve Rusya ile benzer bir eğilim sergilerken Çin, Brezilya, İngiltere gibi bazı ülkelerde aşı olurum diyenlerin oranı %80’ler seviyesinde. Şüphesiz ki aşı konusunda daha fazla bilgi edinme ihtiyacımız var. Bu konuda birçok yorum, haber paylaşılıyor, ancak bu haberlerin hepsinin aşı yanlısı olduğunu düşünürsek yanılırız, vatandaşların sadece %40’ı aşıyı teşvik eden haberler ile daha sık karşılaştığını ifade ediyor. %50’si ise ya daha fazla olumsuz haber ile karşılaştığını ya da olumlu-olumsuz haberlerin aynı oranda olduğunu belirtiyor. Bu da şu dönemde aşı konusunda daha yavaş yol alınmasına yol açıyor. ” dedi…

 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 25-29 Aralık 2020 saha tarihi ile 37. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…


 

Toplum