Koronavirüse Yakalanmayacağını Düşünenlerin Oranı %31’e Yükseldi

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 40.dönem verileriyle; vatandaşların virüs ile ilgili açıklanan günlük veri tablolarına olan ilgi ve takipleri; bireylerin virüse yakalanıp/ yakalanmayacağına dair düşünceleri, maske kullanmaya dair tutum ve davranışlar ile salgınla mücadele sürecinin ülkemizdeki gidişatına yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Koronavirüse Yakalanmayacağını Düşünenlerin Oranı %31’e Çıktı.  
Ipsos; vatandaşların virüse yakalanma olasılıklarına ilişkin algılarını Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile uzun bir süredir takip ediyor. Ülkemizde vaka sayılarının 2.5 milyona yaklaştığı bir dönemde vatandaşların halen virüse yakalanmayacaklarını düşünmeleri dikkat çekici bir konu olarak değerlendiriliyor. Haziran başından bu yana sorulan bu soruda virüse yakalanacağını zannetmeyenlerin oranı ortalama %25 olarak gerçekleşti. Son haftada bu oran %31 seviyesine kadar yükseldi, diğer bir ifadeyle toplumun yaklaşık üçte biri kendini salgın çemberinin dışında görüyor. Veriyi değerlendiren Ipsos uzmanları bu durumun sadece aşının uygulanmaya başlanmasıyla açıklanamayacağını, çünkü aşı kullanıma hazır olmadan önce de benzer bir algıya tanıklık edildiğini belirtiyor.

slide5

Her 4 Vatandaştan 3’ü Ülkemizin Koronavirüs Tablosunu Günlük Olarak Takip Ediyor… 
Toplumun çok büyük bir bölümünün salgına ilişkin haberlere yönelik ilgisi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük koronavirüs sayıları da vatandaşların yakından takip ettiği verilerden birisi. Bu oran vaka sayılarının çok yüksek olduğu Kasım döneminde %81’e kadar yükselmişti, 10 puanlık azalışa rağmen çoğunluğun takip ettiği bir veri olmaya devam ediyor. Son hafta toplumun %72’si bu tür istatistiki verileri günlük olarak izlediklerini ifade ediyor. 

slide3
Koronavirüsle Mücadelenin İyi Gittiğini Düşünenlerin Sayısı Artıyor...  
Ipsos, Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile vatandaşların koronavirüsle mücadeleye dair değerlendirmelerini almaya devam ediyor. 2020 Kasım ayında bu konuda olumsuz değerlendirme yapanlar daha ağırlıktaydı. Toplumun %72’si mücadelenin kötü gittiği kanaatine sahipti,  sadece %23’ü iyi gittiğini düşünüyordu. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı uygulamasının başlamasıyla beraber olumlu değerlendirmelerde süreçte ciddi bir artış yaşandı ve tablo tersine döndü.  15-19 Ocak 2021 döneminde bu konuda bireylerin %62’si olumlu, %27’si ise olumsuz değerlendirme yaptı.

slide4
Diğer Vatandaşların Maske Takma Kuralına Uyduğunu Düşünenlerin Oranı Artıyor. 
Bireyler, genel olarak kendilerinin aldığı bireysel tedbirleri yeterli, başkalarının aldığı tedbirleri ise yetersiz görme eğilimi içinde olmuştu. Temmuz ayı başından bu yana bireylere diğer vatandaşları ne sıklıkla maske kullanırken görüyorsunuz sorusu yöneltildi. Yaz ortasında toplumun yarısı diğer vatandaşları nadiren maske takarken gördüklerini ifade ediyordu. Bu oran zaman içinde azaldı ve Ocak ortasına gelindiğinde %15’e kadar indi. İlk kez vatandaşlar, diğer vatandaşların maske kullanımlarına bu kadar iyi not veriyor (%85).
slide5

Maske Kullanmak Günlük Hayatın Olağan Bir Davranışı Haline Geldi. 
Eylül ayında kamuya açık alanların tamamında istisnasız bir şekilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takma zorunluluğu toplumun çok büyük kesiminin desteklediği bir kamusal önlem olarak Ipsos’un araştırmalarında öne çıktı. Buna ilaveten, günlük yaşam pratiğinin de olağan bir parçası haline gelmiş durumda... Vatandaşların %85’i maske kullanmayı artık olağan gördüklerini ifade ediyor. Bu görüşe karşı çıkanlar sadece %7 seviyesinde.

slide6

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmelerini şöyle iletti; “ Vatandaşların yaklaşık dörtte üçü vaka sayılarını hala günlük olarak takip ediyor.. Çok şükür vaka sayıları azalma eğiliminde, 2. dalganın tepe noktasını geçmiş görünüyoruz, inşallah başka zirveler yaşamayız. Vaka sayılarındaki düşüşün yanısıra aşı uygulamasının da başlaması ile toplumda daha olumlu bir hava esmeye başladı. Sonbaharda salgın ile mücadelenin kötü gittiğini düşünenler %70’leri aşmıştı, haftalar ilerledikçe önce bu oran azaldı ve sonra da Ocak ayı itibarıyla mücadelenin iyi gittiğini düşünenlerin oranı %60’lara yükseldi. Esen olumlu rüzgar ile bu hastalığa yakalanmayacağını düşünenlerin oranı yeniden %30’u aştı. İşte bu tablo risk yaratabilir. Bu savaşta çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Mücadelenin devam etmesi şart. Salgının ancak artık tek bir vaka yaşanmadığı zaman bitmiş olacağını unutmamalıyız. Toplumun %85’i için maske kullanımı olağan bir durum haline gelmiş halde, bu tedbirleri elden bırakmamak gerek, olumlu gidişatın bir gevşemeye yol açmamasını dileyelim.”


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 15-19 Ocak 2021 saha tarihi ile 40. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…