Clinics & Mobility Lab | Post-Launch Clinics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Lansman Sonrası Toplantılar

OUR SOLUTIONS
Lansmandan sonra araçlar nasıl iyileştirilir ve gelecek nesil modeller nasıl optimize edilir. Yeni aracın kabulünü ve reddedilmesini sağlayan nedir?

Araç piyasaya sürüldükten sonra ürün iyileştirme sona ermez. İlk alıcılardan öğrenilen ürün eksikliklerini tanımlamak için, daha iyi bir satış eğitimi, kullanıcı el kitabı güncellemeleri gibi acil bir çözüme yönelik ya da aracın gelecek neslini geliştirmek adına girdiler sağlamak için lansman sonrası araç kalitesi toplantısı düzenlenebilir.


Bir araç lansmanını daha geniş çapta anlayabilmek için, aracın ilk alıcıları ve yakın rakipleri aynı zamanda Kabul Eden ve Reddeden anketiyle ilişkilendirilebilir. Daha sonra, bu ilk alıcılardan alınan geribildirimler beklenen ve gerçek piyasa içi performans arasındaki farkın arkasındaki nedenleri aydınlatmak için hem ürün hem de pazarlama perspektifinden analiz edilmektedir.


Bir araç kalitesi toplantısı için ilk alıcılar araçlarını birçok tanılama sorusunun bulunduğu bir etkinlik alanına götürmek için davet edilirler ve bazen de sorunların sebebini ve olası çözümlerini belirlemek için objektif ve teknik önlemler (örn. koku, ses, sıcaklık) alınır.


Kabul ve Red çalışmaları online olarak veya şahsen yapılabilir. Piyasaya yeni sürülen bir modelin ilk alıcılarından ve ana rakiplerinden araçlarının güçlü ve zayıf yönlerini ürün, pazarlama ve satış perspektiflerinden ifade etmeleri istenir. Daha sürükleyici içgörüler edinmek için kantitatif bir anketin yanı sıra kalitatif tartışma grupları veya çevrimiçi topluluklar da dahil edilebilir.