CX Analytics | Customer Experience | Ipsos
Customer Experience

Müşteri Deneyimi Analizleri

OUR SOLUTIONS
Firmaların Müşteri Deneyimi sağlamalarına yardımcı olmak, Marka Taahhütlerini yerine getirmelerini sağlar.

Müşterilerinize, Müşteri Deneyimiyle Yatırım Getirisi (ROCXI) sağladığınızdan emin misiniz?

 

Müşterilerinizin ve rakiplerinizin davranışlarını, ihtiyaçlarını, beklentilerini ve algılarını doğru bir şekilde anlamak harika bir başlangıç noktasıdır, ancak bu yeterli değildir. Skorlar ve KPI’lar yeterli değildir.

 

Kurumların, Müşteri Deneyimlerinin Marka Taahhüdünü yerine getirdiğini sağlamak, mevcut müşterileri elde tutmak ve risk altında olanları geri kazanmak, harcama payını, aktif desteklerini, operasyonel verimliliklerini artırmak ve nihayetinde Müşteri Deneyimiyle Yatırım Getirisi (ROCXI) elde etmek için nelerin yapılması gerektiğini anlamasını sağlıyoruz.


Müşteri Deneyimi ölçüm programlarının aksiyon ve sonuç almayı sağlaması için, Müşteri ve Çalışan Deneyimi, operasyonel, finansal ve müşteri veri setleri alanlarında, metin, video, görüntü ve ses dahil olmak üzere hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriler, ileri düzeyde tahmine dayalı analizler, bağlantılar, kilit faktör analizi ve modelleme uzmanlığımızı kullanıyoruz. Yapılandırılmamış verileri, yüksek doğrulukta ve uygulanabilir çıktılar oluşturmak için karmaşık metin analizleri kullanarak inceliyoruz.

 

Müşteri Deneyimi uzmanlarımız, aşağıdaki önemli sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olacaktır:

  • Müşteri Deneyimi eko sisteminiz, firmanızın gerçekten nerede yer aldığını gösteriyor mu? Daha da önemlisi, taktiksel ve stratejik anlamda odak noktalarınızın ne olması gerektiğiyle ilgili net bir yönlendirme sunuyor mu? 
  • Önemli bir olay sonrasında müşteriyle iletişim kurmasına izin verilen çalışanınız uygun aksiyonu alıyor mu?
  • KPI’larınız gerçekten doğru davranışları ve olumlu işletme değişiklikleri beraberinde getiriyor mu?
  • Müşteri Deneyimini gerçekten ne harekete geçiriyor? Memnuniyet ve memnuniyetsizlik üzerinde en çok etkisi olan etmenler neler?
  • Aksiyonlarınızı ROI’ye göre mi önceliklendirdiniz?
  • Özel müşteri grupları (yüksek değerli, risk altında bulunan vb.) ile ilgili doğru aksiyonları mı alıyorsunuz?
  • Müşteri Deneyimi yatırımlarınızın etkileri neler?

Global iletişim bilgilerimiz: Ben Llewellyn ve Helen Wilson