Audience Measurement of Readership | Ipsos
Audience Measurement

Okuyucu Ölçümleri

OUR SOLUTIONS
Yayıncı medyalar için okuyucu davranışlarını anlama.

Gazete, dergi ve çevrimiçi içerik yayıncılarının, okuyucularının boyutu, içeriği ve ilgisinin diğer isimlere ve platformlara kıyasla nasıl olduğunu anlamalarına yardım ediyoruz. Bu veriler, zorlu içerikleriyle kitlelerini nasıl maksimize edilebileceği ve değerli okuyucularına karşı özel içeriklerin nasıl teşvik edileceği kararlarından beslenir. Buna ek olarak, veriler, pazarlamacılar adına medya şirketleri ve medya ajansları arasında reklam dökümü için kullanılır.


Ipsos, diğer şirketlere kıyasla en çok ülkede, dünyada 40’tan fazla ülkede gazete ve dergi okurunu ölçmek için bir dizi yöntem kullanır. Genellikle, yetişkinlerden oluşan bir temsilci örneklem oluşturuyoruz (yüz yüze ya da telefon yöntemleriyle) ve onlardan başlıklar ve platformlar arasındaki okuma alışkanlıklarıyla ilgili 25-35 dakika sürecek bir ankete katılmalarını rica ediyoruz.


Ulusal anketleri kullanamayacak kadar küçük kitlelere sahip isimler için, Ipsos diğer girdilerin yanı sıra dolaşım ve kişi sayısı verileri etrafında eşsiz bir modelleme yaklaşımı geliştirmiştir. Bu da en küçük gazeteler için dahi kitleler için daha sağlam tahminler yapılmasına imkan sağlar.


Yayıncı markanın toplam okuyucularıyla ilgili bilgi toplamak için (yazılı, çevrimiçi ve mobil kitle), Birleşik Krallıktaki bir müşterimiz için inovatif bir yaklaşım geliştirdik. Anket katılımcılarından standart okuyucu anketi ardından kullandıkları cihazlara gazete ve dergi içeriklerine erişmek için bir yazılım kurmalarını istedik. Bu da bizim katılımcılarımızın yayıncı internet sitelerine ve uygulamalarına ne zaman ve ne sıklıkla eriştiklerini öğrenmemize ve basılı isimlerden hangileri okumayacaklarını önceden bilmemize imkan tanıyor. Platformlar arasındaki kitle örneklerini anlayarak bunu tüm popülasyona yayabildik. Bu yaklaşım da başka ülkelerde kullanılabilir.


Okuyucu anketleri halen ağırlıklı olarak, önemli ücretlere yüksek kaliteli veri sunan, yüz yüze, olasılık temelli yöntemlerle yapılmaktadırlar. Ipsos, çevrimiçi veri toplama yöntemlerini ve hatta çevrimiçi panel temelli katılımcı ve veri toplama yöntemlerini deneyerek masrafları azaltmaya çalışmaktadır. Ek olarak, birçok ülkede diğer medya ölçüm sistemleri ile çalışılması da incelenmektedir.

 

Global iletişim bilgilerimiz: Andrew Green