Pandemi Uzaktan Çalışma Uygulamasına Geçişi Artırdı

Türkiye'nin önde gelen kurumlarının yetkilileri ile pandeminin iş hayatındaki etkilerini araştırdık. Pandemi döneminde yaşanan uzaktan çalışma uygulaması, beraberinde şirketlerin pek çok konuda kararlar alması, teknolojinin beyaz yaka çalışanlarda yarattığı yoğunluk gibi görüş, ifade ve değerlendirmeleri bu haberde derledik.

Pandemi Döneminde Yaşanana En Büyük Değişim: «Uzaktan Çalışma» Uygulamasına Geçişte Yaşanan Artıştır

Beyaz yaka çalışanlardan derlediğimiz verilere göre salgın öncesinde %13 olan uzaktan çalışma uygulaması, mevcut durumda %59’a gelmiş durumda. Farklı alanlarda faaliyet gösteren veya çok uluslu şirketlerde ise uzaktan çalışmanın %21’den %94’e geldiğini görüyoruz.

slide3Uzaktan Çalışma, Beraberinde Şirketlerin Pek Çok Konuda Kararlar Almasına Neden Oldu

Hangi ekiplerin ofise geleceği, hangi ekiplerin uzaktan çalşacağı, kronik hastalığı olanlara yönelik uygulamalar, performans sistemi uyarlamaları, çalışma saatleri ve iç iletişim faaliyetlerinin nasıl yapılacağına dair kararlar alındı.

slide4Yeni Çalışma Sistemi Uygulamaları Yönetim Kadrolarında Net Ancak Beyaz Yaka Çalışanlarda Net Değil 

Şirketlerde yönetim kadroları en çok «çalışma saatleri ve biçimleri» hakkındaki konulara dair kararlar görüştü ve aldı; ancak beyaz yaka çalışanlarda bu konulara dair farkındalık düşük.

slide5İşte Gelecekte Teknolojinin Beyaz Yaka Çalışanlarda Yarattığı Yoğunluğu Yönetmek Gerekecek

Her 3 beyaz yaka çalışandan ikisi «haftasonu ve akşamları işiyle ilgilenmek durumunda kalıyor», «özel hayatının teknoloji tarafından ele geçirildiğini hissediyor» ve «ailesiyle daha az zaman geçirmek durumunda kalıyor».

slide6

Ekip Ruhunu Sağlamak ve Sosyalleşmek İçin Fiziki Ortamlar Tercih Edilecek

Beyaz yaka çalışanlar «her çeyrek dönemde bölüm iletişim yemekleri planlanması, şirket içi eğitimlere ekip olarak katılım sağlanması ve ekiplerin en az yılda 1 defa outdoor ortamda bir araya gelmesi» gibi fiziki ortamda yapılabilecek sosyalleşme faaliyetlerine sıcak bakıyorlar.

slide7

İşte Gelecekte Gözden Irak Gönülden Irak Olmasın

İşte gelecekte «işin mekanikleşmesi» ve «aidiyet duygusunun kalmayacak olması» gibi temel sorunlardan endişe ediliyor. Farklı çözümler tartışılmakla birlikte oturmuş bir uygulama yok. Dolayısıyla işte gelecekte şirketleri bekleyen en temel problem aidiyet duygusuna yönelik uygulamaları geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak olacak.
slide8

Ipsos UU & Public Affairs Ülke Lideri Ece Ertürk konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları iletti: 

Pandeminin sosyal hayatımızdaki etkileri kadar iş hayatındaki etkileri de yeni gelişmelere ve beklentilere göre değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Pandemi itibarıyla iş hayatında gördüğümüz en büyük değişimlerden biri 59%luk bir oranla uzaktan çalışma uygulamasına geçişti. Bunu 49%’luk bir oranla hibrid çalışma modelleri takip etti. Bu değişikliklerin de etkisiyle çalışma saatleri ve biçimleri ile performans yönetimi ve verimlilik konuları yönetim kadrolarının en çok konuştuğu ve tartıştığı 2 konu oldu. 
Haziran itibarıyla toplumda zorlu günlerin geride kaldığına dair düşüncelerin ve daha iyimser bir ruh halinin yükselişe geçmesiyle iş hayatındaki değişiklikliklerden hangilerinin pandemi sonrasında da hayatımızda kalacağı ve işte geleceğin nasıl şekilleneceği yine merak konusu. Pandemi öncesi 13% seviyelerinde olan uzaktan çalışma oranının pandemi sonrası 27% seviyesinde devam edeceğini görüyoruz. Benzer şekilde hibrid çalışma uygulamaları da iş hayatında kalıcı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Kısaca pandemi sonrasında da iş hayatı ofis dışında devam edecek gibi görünüyor. 

Bu dönemde yönetim kadroları için görece daha net olan kararların ve uygulamaların çalışanlar için de netleştirilmesinin ve belirsizliklerin en aza indirilmesinin pandemide zedelen ve yeninden tanımlanmaya çalışılan  çalışan memnuniyeti ve aidiyeti konularına olumlu etki edeceği aşikar. Pandemi döneminde mekanikleşen iş döngüsünün, azalan kurumsal birlikteliğin & sosyalleşmenin çalışanların şirketlerine olan bağlılığını düşürdüğü bu dünyada şirketler ve yöneticiler gözden uzak olanın gönülden de uzak kalmasına izin vermemeli.