Sadece Dört Kişiden Biri Yeme-İçme Mekanlarının Açılmasına Karşı Çıkıyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 47. dönem verileriyle vatandaşların; kontrollü normalleşme sürecinde belirli yaş gruplarına yönelik getirilen yeni düzenlemeler, eğitim alanında alınan yeni kararlara ilişkin kamuoyundaki görüş birliğine yönelik tutumlar ve yeme içme mekanlarının açılımına dair görüşler, ifadeler incelendi.

Vatandaşların Sadece Dörtte Biri Yeme-İçme Mekanlarının Açılmasına Karşı Çıkıyor.

Mart başında salgın ile mücadelede yeni bir dönem başladı, yeni bir kontrollü normalleşme dönemi. Bu kapsamda bazı tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu oldu. Bir yandan ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlar, bir yandan da aşılama böyle bir normalleşme beklentisi oluşturmuştu. Nitekim her iki vatandaştan biri açıklanan normalleşme uygulamasını doğru buluyor. Restoran ve kafelerin sınırlamalar ile açılması da doğru bulunuyor. Bu konuda da yine sınırsız şekilde açılmalı diyenler de dahil edildiğinde gevşeme taraftarları %69’a varıyor. %23 ise henüz hiç açılmamalıydı diyor.

slide7slide3
Her İki Vatandaştan Birisi Belirli Yaş Gruplarına Yönelik Yeni Düzenlemeyi Doğru Buluyor.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetilmesi doğru bulunuyor, tamamen kaldırılması gerekenleri de dahil edildiğinde yaklaşık her üç vatandaştan ikisi için bu tedbir artık fazla geliyor. Ancak yine üçte ikilik bir kesim, hafta içi 21:00 sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi taraftarı. Yani gün içi saatler için yaş gruplarında gevşeme olsun ancak saat 21:00 sonrasında evlerimizde kalmaya da devam edelim deniliyor.

slide5

Her İki Vatandaştan Birisi Belirli Yaş Gruplarına Yönelik Yeni Düzenlemeyi Doğru Buluyor.

Her İki Vatandaştan Birisi Belirli Yaş Başlıklar arasında küçük farklar olmak ile birlikte %25 ile %35 arası bir kitle normalleşme için henüz erken olduğu düşüncesinde. Son günlerde günlük vaka sayılarının yeniden artmış olması doğal olarak bir endişe yaratıyor.

slide4
Eğitimdeki Düzenlemeye İlişkin Kamuoyunda Görüş Birliği Yok.

Okulların kısmen yüz yüze eğitime geri dönmüş olması destek buluyor. Yüz yüze eğitim sınırlamasız olarak başlamalı diyenler de dahil edildiğinde yüz yüze eğitimi destekleyenlerin oranı %55 civarında denilebilir. Bu konuda da erken olduğunu düşünen, tamamen uzaktan eğitime devam edilmeli diyenler de %30-35 civarında.

slide6
Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik yukarıda belirtilen değerlendirmelerine ek olarak: “İstanbul, yüz bin kişi başına düşen vaka sayısında önceki haftaya kıyasla artış yaşayan şehirlerimizden biriydi. İstanbul’da yaşayanların normalleşme dönemini desteklediğini 13 Mart Cumartesi günü oluşan olağanüstü araç trafiğine, mekanların önünde oluşan kuyruklara tanık olarak şahsen gözlemledim. Güzel havanın da etkisi ile oluşan bu muazzam talep karşısında %50 kapasite uygulamasına sadık kalmak işletmeciler açısından da hiç kolay olmamıştır diye düşünüyorum. Umarım endişeli olan, normalleşme için erken olduğunu düşünen kesim haklı çıkmaz. Çünkü açıkçası her ne kadar normalleşmek isteyenlerden biri olsam da Cumartesi günü ben de endişelendim.” dedi.
  

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 5-9 Mart 2021 saha tarihleri ile 47. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…