Salgın Sürecinde Medyayı Takip Ediyor muyuz?

Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırmamızdan ortaya çıkan bulgularla salgın sürecindeki haber kaynakları ve medyanın performansı konusundaki kamuoyu algısını derledik.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Virüsle İlgili Haberleri Toplumun Neredeyse Tamamı İlk Dönemdem Bu Yana Yakından Takip Ediyor.
slide5Vatandaşlar salgının ilk döneminden bu yana haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Türkiye birçok ülkeye kıyasla ülke gündemi çok yoğun olduğu bir ülke, buna rağmen salgınla ilgili haberler sıcaklığını hiç bir zaman kaybetmedi ve vatandaşın gündeminden inmediğini görüyoruz. Bu tespit, kadın-erkek, genç-yaşlı, düşük-yüksek eğitimli vb farketmezksizin farklı profilden tüm vatandaşlar için geçerli.

Salgında İnternetin Gücü
slide6Haziran ayından itibaren salgınla ilgili televizyondaki haber programlarının takibinde %10’luk bir düşüş yaşandı, ancak halen ilk sıradaki yerini koruyor. Bugün her 4 kişiden 3’ü (%75) salgınla ilgili haberleri televizyondaki haber programlarından alıyor. Diğer yandan internetteki haber sitelerini takip edenlerin sayısında son aylarda artış oldu, %63 seviyesine ulaştı. Bu konudaki haberleri sosyal medya üzerinden takip eden vatandaşların oranı da oldukça yüksek (%56). Özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençler (%73) ile yükseköğretim mezunları (%71) diğer kesimlere kıyasla daha yüksek oranda bu amaçla sosyal medyayı kullanıyor. Hatta bu kesimde sosyal medya televizyonun önüne geçmiş durumda.

Her 10 Kişiden 6’si Salgın Sürecinde Medyanın Performansını Beğeniyor.
slide7Araştırmada uzun bir süredir farklı kurumların genel kamuoyu nezdinde salgınla mücadeledeki performansını takip ediyoruz. Buna göre medyanın performansını çok iyi veya iyi olarak değerlendirenlerin oranı çok kötü veya kötü olarak değerlendirenlerden daha yüksek. Öte yandan, vatandaşların eğitim seviyesine göre değerlendirmeler farklılaşıyor. Medyaya en kritik yaklaşan kesimin yükseköğretim mezunları olduğunu söyleyebiliriz.

Medya, Haziran’dan Bu Yana Benzer Bir Performans Sergiliyor.
slide8Araştırmada irdelediğimiz diğer kurumların çoğunda olduğu gibi medyanın toplum gözündeki performansında Haziran itibariyle düşüş söz konusu oldu. Bu durum normalleşme planına ilişkin toplumdaki genel olumsuz algı ile de ilişkili olabilir. Son haftalarda ise medyaya ilişkin toplumsal onay düzeyi %60’larda seyrediyor.

CEO’muz Sidar Gedik konuyla ilgili şu değerlendirmeleri iletiyor: ““Salgının başlangıcından beri hepimizin ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de doğru bilgi. Hastalığın tanımına, etkilerine, korunma yöntemlerine, salgının gidişatına dair bilgi ihtiyacımız var. Medya kanalları topluma bu bilgileri sağlamakta önemli rol üstleniyor. Vatandaşların %94’ü salgına dair haberleri takip ediyorlar, her dört kişiden üçü için en önde gelen medya organı TV. Salgının ilk haftalarında medyanın salgına dair performansı daha yüksekti, memnun olanların oranı %78’e kadar yükselmişti, Haziran ortasından beri ise aynı oran %60’lar civarında seyrediyor.”

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 18 – 22 Ağustos 2020 saha tarihi ile 19. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± %3’tür…

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications