Salgından Daha Tehlikeli Olan; Toplumun Yarısının Bireysel Tedbirleri Esnetmiş Olması

Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile Ipsos; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymaya devam ediyor. Ipsos’un gerçekleştirdiği Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 27. Döneminde ülkemizin en önemli sorunları mercek altına alınıyor.

Vatandaşlar salgının yakın zamanda kontrol altına alınmasını beklemiyor. Bu görüş hem küresel hem de ülkemiz için geçerli. Ipsos’un yaptığı araştırma sonuçlarına bakıldığında; salgının başlamasından bu yana 8 ay geçmesine rağmen, salgının kontrol altına alınması için en az 6 ay daha zaman gerektiği görüşü halen yaygın. Öte yandan dikkat çekici bir husus bu konuda fikrim yok diyenlerin oranı. Mayıs ayında salgın ne zaman kontrol altına alınır fikrim yok diyenler %11 iken, bu dönem bu oran %28’e ulaşmış durumunda. Belirsizliğin topluma gitgide hakim olmaya başladığını görüyoruz.

grafik ipsosSalgınla İlgili Belirsizlik Toplumun Moralini Bozuyor.
Ipsos’un araştırma verileri bize, artan bu belirsizliğin toplumun moralini çok ciddi bozduğunu açıkça ortaya koyuyor. Her 10 kişiden 8’i (%77)  salgınla ilgili belirsizliğin moralini çok bozduğunu ifade ediyor. Bu durumu moral bozucu olarak tanımlamayan %9luk bir kesim var.

grafik ipsosAşıyı Beklerken Bir Yandan Bireysel Önlemler Esnemeye Başlamış.
Ipsos’un önceki dönem araştırma verilerinden; salgının başlamasıyla beraber toplum nezdinde bilime verilen değerin arttığını öğrenmiştik. Aşıya dair değerlendirmeler de bu veriyi destekler nitelikte. Toplumun %67’si aşı bulunmadan salgının sona ermeyeceğini düşünüyor. Bu oran Mayıs döneminde de benzer bir seviyedeydi. Öte yandan zaman ilerledikçe bireysel tedbirlerin gevşemeye başladığı anlaşılıyor. Mayıs döneminde toplumun üçte biri, bireysel tedbirleri esnetmeye başladığını ifade ederken, bugün toplumun yarısı tedbirleri esnettiğini kabul ediyor.  Bu durum; vaka sayılarının bu kadar arttığı bir dönemde salgınla mücadele açısından endişe verici... 

ipsos grafik

Toplumda %20lik Bir Kesim Salgının Abartıldığını Düşünüp Bireysel Tedbir Almayı Gereksiz Buluyor
Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmada bulunan dikkat çekici verilerinden birisi de salgının abartıldığını düşünenlerin oranı. Vatandaşların 5’te 1’i (%19), salgının abartıldığı kanısında. Hatta yine %19luk kesim bireysel tedbir almayı gereksiz bulduğunu açıklıyor. Nüfusun büyüklüğü hatırlandığında; bu yönde düşünenlerin sayısının çok fazla olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, toplumda çok sayıda insan salgını diğer vatandaşlar kadar ciddiye almıyor.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmelerinde şunları iletti;  “Salgının 2.dalgası tüm ülkelerde etkisini tüm yıkıcılığı ile hissettiriyor. Ülkemizde her dört kişiden üçünün morali bozuk… Vaka sayılarının bahar aylarını kat kat aştığı ülkeler var. Yeniden kısıtlamalar, yeniden karantinalar başladı veya başlamak üzere. Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı, bilimsel otoriteler sürekli olarak tedbir çağrıları yapıyorlar.  Tüm bu atmosfere rağmen haftalık araştırmamızın son döneminde çok çarpıcı bir bulgumuz var. Toplumda, salgına küçümseyen bir açıdan bakan kesimler var; salgının abartıldığı düşünen azımsanmayacak bir grup insan var, bazılarına göre salgın kontrol altına alındı bile. Süreç uzadıkça aldıkları tedbirleri gevşettiklerini, hatta bireysel tedbir almayı gereksiz gördüğünü belirtenler var.
Meşhur dizideki gibi “kış geliyor” (winter is coming) hatta salgın anlamında kış geldi bile, ama bunun farkına varamayan, hatta umursamayan bu grup büyük tehlike arz ediyor. Ve maalesef bu kesim, ihmal edilebilecek kadar küçük bir grup değil. Toplum sağlığı için yarattıkları büyük riskin farkında olmayan milyonlarca insandan bahsediyoruz. “

Araştırma Künyesi
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 15-20 Ekim 2020 saha tarihi ile 27. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…