Salgınla Mücadelede; Toplumun % 76’sı Kapatma Uygulanması Gerektiğini Düşünüyor

Koronavirüs Salgınıyla mücadele kapsamında; Toplumda her 4 kişiden 3’ü en az 15 günlük tam kapatma uygulanması gerektiğini düşünüyor. Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını yeterli bulmayan vatandaş, daha kapsamlı ve uzun süreli bir sokağa çıkma kısıtlama uygulamasına geçilmesini bekliyor.

Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile Ipsos; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymaya devam ediyor.

Ipsos’un gerçekleştirdiği Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 32. Döneminde; salgınla mücadele kapsamında son dönemde getirilen çeşitli kısıtlamalara dair kamuoyunun nabzı tutuldu. 
Bu kapsamda yeni kısıtlama kararlarından sonra vatandaşlara en az 15 süreyle temel ihtiyaçlar dışında tam kapatma uygulanması gerekip gerekmediği soruldu. Toplumun %76’sı tam kapatma uygulanması gerektiğini düşünüyor. Toplumun hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeterli bulmadığı, daha kapsamlı ve uzun süreli bir sokağa çıkma uygulaması beklediği görülüyor.

slide5

Belirli Yaş Gruplarına Yönelik Sokağa Çıkma Kısıtlaması Doğru Bulunuyor.

Artan vaka sayıları nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve 20 yaş altı bireylere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.  Ipsos’un geçtiğimiz hafta yaptığı araştırmada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamanın %76, 20 yaş altına yönelik kısıtlamanın %71 düzeyinde toplumda kabul gördüğü tespit edilmişti. Toplumun genelinin salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamalara olumlu yaklaştığı bu sonuçlarla vurgulanmış oldu.

slide6

Yeme-İçme Mekanlarına Yönelik Düzenleme Çoğunluk Tarafından Destekleniyor.

Restoran, kafe gibi yeme ­içme yerlerinin sadece paket servis ve gel al hizmeti verecek şekilde faaliyetlerinin düzenlenmesi toplumda karşılık bulmuş gözüküyor. %68 bu uygulamayı doğru bulduğunu belirtiyor. Bu kısıtlama kararından önce Ipsos’un yaptığı haftalık saha çalışmalarında son 1 hafta dışarıda yeme-içme davranışı takip edildi. Buna göre Ekim-Kasım ayları boyunca her bir dönem (hafta) vatandaşların %25-30 düzeyinde café-restoranlara gittiği tespit edildi. Bu çerçevede önümüzdeki dönem; bu davranışın paket servis veya gel-al hizmetinin kullanıp kullanılmadığı izlenecek. Kısıtlama kararının yeme-içme davranışlarını nasıl şekillendireceğini anlamak açısından da önemli bir veri olacak.
slide7

Her 10 Kişiden 4’ü AVM ve Kuaför/Berberlerin Salgınla Mücadele Kapsamında Tümüyle Kapatılması Gerektiğini Savunuyor.

Yeni kısıtlamalarla beraber alışveriş merkezleri ile kuaför ve berberlerin çalışma saatlerine de düzenlemeler gelmişti. Her 10 kişiden 5’i AVM çalışma saatlerine yönelik uygulamayı doğru bulduğunu belirtirken, 4’ü AVM’lerin tümüyle kapatılması gerektiğini savunuyor. Benzer bir yaklaşım kuaför ve berberler için de okunuyor. Bu iki veri; toplumun önemli bir kesiminin, artan vaka sayıları karşısında kalabalık ortamların olduğu veya sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu işletmelere yönelik daha sert kararlar alınması gerektiğine yönelik bir beklenti olarak yorumlanabilir. 

slide8

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmesinde; “Tekrar uygulamaya başlanan genel tedbirler toplumda geniş destek görüyor. Vatandaşların büyük kısmı gerek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını, gerekse 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan kısıtlamayı destekliyor. Her on kişiden yedisi restoran ve kafelerin kapatılması kararını doğru buluyor. Ancak henüz bu tedbirlerin virüsün yayılmasını yavaşlatacağına, durduracağına dair güçlü bir kanaat oluşmadı. Her iki kişiden biri ya sınırlı etkisi olacağını ya da etkisi olmayacağını düşünüyor. Daha sert tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. AVM, berber-kuaför gibi iş yerlerinin sınırlı açık olması destekleniyor ancak tamamen kapatılması gerektiğine inananlar da hiç az değil. Tüm mevcut kısıtlamaların ötesinde her dört kişiden üçü salgının hızının ancak iki hafta sürecek tam bir kapanma ile kesilebileceğine inanıyor. Bu tedbirin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olacağı muhakkak, ancak günlük otuz binleri bulan ve her gün de artarak ilerleyen vaka sayısı karşısında toplumun gördüğü çözüm bu gibi.” Dedi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 19-25 Kasım 2020 saha tarihi ile 32. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…