Savaş Ya Da Zulüm Durumunda Sığınmacılara Kapılar Açılmalı

Ipsos tarafından Dünya Mülteci Gününe özel küresel bir araştırma gerçekleştirildi. Buna göre mültecilere karşı tutumlarda kamuoyunda karışık bir resim çiziliyor.

Türkiye'de Yaşayan Vatandaşların %66'sı Savaş veya Zulümden Dolayı Ülkesini Terk Eden Kişilerin Diğer Ülkelere Sığınabilmesi Gerektiğini Düşünüyor.

İnsanların ülkesinden savaş ya da zulümden dolayı kaçmak sorumda kaldığında diğer ülkelerin bu vatandaşları ülkelerine kabul etmesi görüşüne 28 ülke genelinde bireylerin %78’i katılıyor. Türkiye’de ise bu oran %66 seviyesinde. Ayrıca bu görüşe katılan bireylerin de oranı son 2 senede 11 puan gerilemiş durumda. 

20haziran3
 

Ancak Ülkemize Gelecek Olan Mültecilerin Türk Toplumuna Uyum Sağlayacakları Konusunda Bireylerin Düşüncesi Oldukça Olumsuz

28 ülke genelinde mültecilerin gittikleri ülkede topluma uyum sağlayacakları konusundaki görüşler ikiye ayrılmış durumda. Bireylerin %50’si bu kişilerin topluma uyum sağlayacaklarını düşünürken %40’ı uyum sağlayamayacakları görüşünü savunuyor. Türkiye’de ise durum oldukça farklı. Türkiye’de sadece her 4 kişiden 1’i mültecilerin topluma uyum sağlayacaklarını belirtirken, %69’u uyum sağlayamayacaklarını düşünüyor. 

20haziran4
 

Mültecilere Çalışma İzni Verilmesinin Mültecilerin Hem O Ülkenin Dilini Öğrenmeleri Hem de Topluma Daha Kolay Uyum Sağlayabilecekleri Konusunda ki Kabul Oranı da Türkiye'de Diğer Bir Çok Ülkeden Daha Düşük

Ülkelerin genelinde bireylerin %60’ı çalışma izninin mültecilerin topluma uyumu kolaylaştıracağı konusunu destekliyor. Ülkemizde ise bu görüşü destekleyenlerin oranı sadece %33 ve tüm ülkeler arasında bu konuda olumlu görüş bildiren en düşük ülke. Olumlu görüş bildirmenin yanı sıra olumsuz görüş bildirenlerin de oranı %46 ile tüm ülkeler arasındaki en yüksek oran. 

20haziran5
 

Sınırların Mültecilere Kapatılması Konusunu En Fazla Destekleyen Ülke Türkiye

Türkiye mültecilere sınırların kapatılması gerektiğini düşünen bireylerin oranı %76 ve bu oran 28 ülke içindeki en yüksek oran. 28 ülke genelinde sınırların kapatılmaması gerektiği düşüncesi daha ağır basıyor. Toplamda sınır kapatılması konusunu destekleyenlerin oranı %30 iken kapatılmaması gerektiğini savunanların oranı yaklaşık 2 katı kadar (%56). Türkiye’de ise durum tam tersi. 

20haziran6

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik şunları iletti: İçinden geçilen dönemin en önemli gerçeklerinden biri göç. Göç, üzerinde bir ömür boyu akademik araştırma yapılabilecek, çok boyutlu, derin bir konu. İç göç, dış göç, ekonomik, siyasi veya savaş nedeni ile göç gibi çeşitlenebiliyor. Ancak değişmeyen gerçek, Dünya coğrafyasının önemli bir kısmında kitlesel göç hareketlerinin yaşanıyor olduğu. Bu durum farklı ülkelerde göç olgusuna farklı bakışlar yaratıyor. 

Ipsos’un 28 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, göç ile karşı karşıya kalan ülkelerde yaşayanların 2020'den 2021'e geçişte konuya dair daha olumsuz bir yaklaşım içine girmişken 2022'de bu görüşlerin değiştiğini gösteriyor. 2022 yılında yapılan araştırmada birçok ülkede sorulara verilen yanıtlarda Ukrayna-Rusya savaşının etkilerini görüyoruz. Suriye’de yaşanan savaşın ardından çok kısa bir süre içinde kitlesel bir göç ile karşı karşıya gelen Türkiye’de ise olumsuzluk artarak devam ediyor. 

Savaş söz konusu olduğunda mültecileri kabul etme eğilimi yüksek. 28 ülke ortalamasında araştırmaya katılanların %78’i savaştan kaçanların diğer ülkelere sığınabilmesi gerektiğini belirtiyor. Savaştan kaçanların başka ülkelere sığınabilmesi gerektiğine inananların oranı 2020 ile 2021 arasında genel olarak gerilerken 2022’de dikkat çekici şekilde artmış. İşte bunun Ukrayna-Rusya savaşının bir etkisi olduğunu düşünüyorum.  Türkiye’de ise azalmaya devam ediyor. 2020’de %77 olan oran 2022’de %66’ya gerilemiş durumda.

Benzer bir trendi mültecilerin gittikleri ülkeye uyum sağlayacaklarına dair inanış için de görüyoruz. Bu soruya olumlu yanıt verenlerin oranı genel olarak 2021’e kıyasla benzer seviyelerde kalmış veya artmışken Türkiye’nin de içinde bulunduğu az sayıda ülkede azalmış. Ama şunu da not etmek lazım, ülkeler ortalamasında ancak her iki kişiden biri bu düşüncede. Türkiye’de ise dört kişiden biri mültecilerin gittikleri ülkeye uyum sağlayacaklarına inanıyor.

Mültecilere çalışma izni verilmesi onların ülkenin dilini öğrenip topluma uyum sağmasını hızlandıracaktır görüşü ülkeler ortalamasında %60 destek buluyor. Bu düşünceyi destekleyenlerin oranı 28 ülkenin (içinde Türkiye’nin de bulunduğu) sadece beşinde %50’nin altında kalıyor. Türkiye’de her üç kişiden biri bu görüşte, bu oran 28 ülke içindeki en düşük oran.

Sınırların mültecilere kapatılması gerektiğini düşünenlerin oranında 2021’e kıyasla önemli düşüş var. 28 ülke içinde bu oranın geçen yıla kıyasla arttığı 2 ülke var, biri Türkiye; üstelik %76’lık oran ile birinci sırada. Öte yandan ülkeler ortalamasında sadece alışkanlıklar üç kişiden biri bu şekilde düşünüyor. 2020 ile 2021 yılları bulguları arasında büyük bir fark yok iken 2022’de bir düşüş yaşanmasını ben yine Ukraynalı sığınmacılara bağlıyorum. 

Bu araştırmaya katılanların çoğu Ukrayna’da yaşanan drama açık bir reaksiyon veriyor. Daha kabul edici bir tavır var. Türkiye’deki vatandaşlar ise göç ile ilgili bir soru ile karşılaştığında Suriyeli sığınmacılara odaklanıyor kendi yerel tecrübelerinden hareket ediyorlar. Ve ülkemizden bu araştırmaya katılanların mültecilere genel olarak olumlu baktıklarını söylemek pek mümkün değil.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ:
2022 Dünya Mülteci Günü Araştırması:  22 Nisan – 6 Mayıs 2022 tarihleri Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Belçika, Şili, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç, İsviçre ve Türkiye’de Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 28 ülkede gerçekleştirilmiştir. Örneklem, çoğu ülkede 16-74 yaşları arasında, Kanada, Malezya, Güney Afrika, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-74 yaşları arasında 20,505 kişiyi kapsamaktadır.  Araştırmaya Ipsos Online Panel üzerinden Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1000, diğer ülkelerde 500 kişi katılmıştır. Türkiye'deki örneklem daha çok şehir merkezinde yaşayan, eğitimli ve daha yüksek gelirli vatandaşları kapsamaktadır. Sonuçlar internet erişimi olup online anket doldurabilen nüfusun yanıtları olarak değerlendirilmelidir. 

Toplum