Toplumu Anlama ve Davranış Geliştirme Teknikleri Konferansı 7 Aralık’ta Gerçekleştirildi

Ipsos olarak içerik sağlayıcısı olarak destek verdiğimiz “Toplumu Anlama ve Davranış Geliştirme Teknikleri Konferansı”, Üsküdar Üniversitesi tarafından 7 Aralık 2016’da Ankara Hilton Garden Inn’de gerçekleştirildi.

Toplumu Anlama ve Davranış Geliştirme Teknikleri Konferansı 7 Aralık’ta Gerçekleştirildi

Bireylerin karar verme süreçlerini anlamak, sosyal davranışlarının ardındaki kodları çözmek ve geleceğe yönelik doğru stratejiler oluşturmak için yeni bilimsel bakış açıkları ve araştırma tekniklerinin sunduğu fırsatlar bu konferansta anlatıldı.

Konferansta konuşma yapan Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nden Özlem Bora ve Semiha Feyzioğlu, Kamu Sektöründe Araştırmanın Rehber Rolü konusunu deneyimleri ve çalışma örnekleriyle birlikte anlattı.

Özlem Bora sunumunda şunları iletti: “Kamuda sosyal araştırma dediğimizde akla birçok paydaş geliyor. Kanun ve politika yapıcı, uygulayıcı ve bu süreçlerden etkilenen, bu politikaların hizmet etmesi düşünülen toplum kesimleri ve bireyler… Kısacası o toplumda yaşayan herkes sosyal araştırmanın doğrudan hedef kitlesini oluşturuyor. Bu nedenle bireyin hayatını çeşitli açılardan etkileyen her türlü politika, program, hizmet ve uygulamada araştırmanın etkin kullanımının önemli olduğuna inanıyoruz. Kamuda sosyal araştırmanın katkı sunduğu alanları 4 temel alanda özetleyebiliriz:

• Sosyal ve ekonomik konularda kamuoyunun fikrini anlamak
• Kamu sektöründe karar alıcı ve uygulayıcı kuruluşlar için kanıt-odaklı politika oluşturmak
• Politika, program ve iletişim geliştirme süreçlerine yardımcı olmak ve etkisini değerlendirmek
• Sosyal ve davranışsal değişikliği başlatmak”

Semiha Feyzioğlu sunumunda şunları iletti: “Sosyal araştırmalar alanında gerçekleştirilen araştırma türlerini 6 temel başlıkta toplayabiliriz: Toplumu Anlamak, Politika ve Program Geliştirmek, Test Etmek, Memnuniyet Araştırması, Etki Analizi, İtibar Analizi… Toplumu Anlamak için; mevcut durum analizi, beklenti ve ihtiyaç analizi, yaşam tarzı ve segmentasyon analizleri yapılabilir. Ipsos’un 2 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği Türkiye Barometresi Araştırması, mevcut durum analizi için yapılan araştırmaya örnek verilebilir. Daha önce gençlik ve spor bakanlığı için gerçekleştirdiğimiz Gençlik ve Sosyal Medya Araştırması, yaşam tarzı/segmentasyon çalışmalarına örnek verilebilir.”

Ipsos Research Labs’ten Özlem Bulut ise Bilinçdışı Tepkilerin Işığında Başarılı Kamu İletişimi başlıklı sunumunda, yeni araştırma tekniklerinden, tüketicinin karar süreçlerinden ve nöropazarlamadan bahsetti.

Özlem Bulut sunumunda şunları iletti: “Bizler hisseden varlıklarız, kararlarımızda ve seçimlerimizde hem bilinçli aklımız hem de bilinçdışı duygularımız etkili oluyor. Bu süreçleri yani kararların arkasındaki gerçek motivasyon ve düşünceleri anlamak için sinirbilim tekniklerinden faydalanıyoruz. Kamu spotlarının sinirbilim teknikleriyle değerlendirerek, toplumun hassasiyetlerini, ilgi ve dikkat yaratan unsurları, kişileri harekete geçirecek motivasyonları belirlemek mümkün. Politika üreten, program geliştiren ve uygulayan kamu kuruluşları iletişim alanında etkinliğin artması için bu tekniklerden faydalanabilirler.”

Kamu kurum ve kuruluşlarından çalışanlar, öğrenciler, alanında uzman kişiler, ve akademisyenlerin davet edildiği konferansta aynı zamanda insan beyni, toplum psikolojisi ve toplum sosyolojisi üzerinden, toplumdaki bireylerin karar verme evrelerinin altında yatan sebepler ortaya konuldu.

Konferansın açılış konuşmasını da gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter, Sosyal Davranışın tanımından başlayarak, sosyal davranışlarımızın öneminden ve nasıl yapılandığından bahsetti.

Bilim ile insan arasındaki mesafeyi kaldırarak bilimsel bilginin bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkarmada ve onu en üst seviyeye taşımada nasıl kullanılabileceğini anlatmayı hedefleyen [n]Beyin de içerik sağlayıcıları arasında yer aldı.

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda [n]Beyin kurucularından olan Prof. Dr. Sinan Canan ise bireysel ve sosyal davranışların sade kodlarını ve bireyin karar verme süreçlerinde beynin nasıl işlediğini çarpıcı örneklerle anlattı.

Kurumsal