Toplumun %38'i İş, Alışveriş Gibi Zaruri İhtiyaçlar Dışında Evden Çıkmıyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 82. dönem verileriyle toplumun; sosyal hayat aktivitelere yönelik risk algıları, zorunlu faaliyetler dışında evden çıkıp/çıkmama durumları, salgın öncesindeki sosyal hayatlarına tamamen ya da kısmen dönebilenler, bugün için sosyal faaliyetlerde bulunma konusunda kendini tedirgin hissetmesi ile ilgili düşünce, tutum ve davranışlarına yönelik ifadeleri incelenmiştir.

Sosyal Aktivitelere Yönelik Risk Algısı Hala Çok Yüksek

Koronavirüs salgınının üzerinden 20 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı devam ediyor. Her 10 kişiden 6’sı kalabalık ortamlarda bulunmayı çok riskli buluyor. Sinema, kafe, restoran, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek gibi faaliyetleri çok riskli bulanların da oranı %50’ye yakın.

15kasımslide3

Toplumun %38'i Zorunlu Faaliyetler Dışında Son Bir Hafta İçinde Evden Çıkmamış

Tabii ki normalleşen bu salgın döneminde her 10 kişiden 9’u son bir hafta içinde evden dışarı çıktığını söylüyor. Ancak; evden dışarıya çıkma nedenlerine bakıldığında, her 10 kişiden 4’ünün sadece zorunlu ihtiyaçlar /sebeplerden dolayı dışarı çıktığı görülüyor. Keyfi, sosyal aktiviteler için dışarıya çıkanların oranı hala %60 seviyesinde.

15kasımslide4

Salgın Öncesindeki Sosyal Hayatına Tamamen Ya Da Kısmen Dönebilenlerin Oranı Sadece %52

Bireylerin %15’i tamamen, %37’si de eskisi kadar yoğun olmasa da salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönebildiklerini söylerken, toplumun diğer yarısı sosyal hayatlarını yaşama konusunda hala tedirgin. Her 10 kişiden 3’ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönmek istemesine rağmen tedirgin olduğunu, her 10 kişiden 2’si de eski hayatlarına bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor. Aşı olmayan kişiler ise sosyal hayatlarını eskisi gibi yaşama konusunda daha rahatlar. Aşı olmayanların %63’ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına tamamen ya da kısmen dönebildiklerini söylerken aşı olmuş kişilerde bu oran %52.

15kasımslide5

Bireylerin Yarısı Bugün İçin Sosyal Faaliyetlerde Bulunma Konusunda Kendini Tedirgin Hissediyor

Sosyal faaliyetleri hâlihazırda yaptığını söyleyenlerin oranı maksimum %55 seviyesinde. Bugün için en fazla mağaza ya da alışveriş merkezine gidiliyor.  Ancak yine de her 10 kişiden 1’i bu tür yerlere bir daha gidemeyeceğini, yaklaşık %15’i de 1 yıldan daha uzun süre sonra gidebileceğini düşünüyor. Sinema, tiyatro ya da kafe/restoranların kapalı yerlere gidilmesi konusunda toplum daha da tedirgin.

15kasımslide6
 

Ipsos, Sosyal Araştırmalar ve Kalitatif Araştırma Hizmet Birimleri Lideri, İcra Kurulu Üyesi Ece Ertürk; verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Her ne kadar toplumsal olarak artık pandemiyi kabullenme ve onun şartlarına göre yaşamaya uyum gösterme kaslarımızı geliştirmiş olsak da; hayatımızdaki kısıtlamalar ve algılanan risk seviyesi toplumu mutsuz etmeye devam ediyor. İhtiyaçlar hiyerarşisinde önemli bir yere sahip olan “sosyalleşme” kısıtlı olmaya devam ettikçe bireysel ve toplumsal boyutlardaki etkilerine de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.  Hepimiz bir şekilde pandemi öncesi hayata dönmeyi istiyoruz fakat toplumda her 2 kişiden biri eski hayatına dönemiyor; kalabalık ortamlarda bulunmak toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından hala riskli bulunuyor.

Markete, mağazaya, alışveriş merkezlerine gitmek gibi biraz da zaruri ihtiyaçlar için yapılan ziyaretlerin algılan risk oranı sosyal ve kültürel etkinliklere göre görece daha düşük.  Bu da mecburi ihtiyaçlar dışında dışarı çıkma davranışını büyük ölçüde azaltıyor. Toplumun yaklaşık 40%’ ı mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyor.

Konu çocuklar ve onların sosyalleşmesi olduğunda ise durum değişiyor; çocukların sosyalleşebilmesi çocuklar için olduğu kadar anne babalar için de önemli ve hali hazırda dışarıda en çok yapılan aktivitelerden biri… Bunun aksine, tiyatroya, sinemaya gitmek gibi kültürel aktiviteler şu an yapılmadığı gibi bundan sonrası için de planlanan sosyalleşme aktiviteleri arasında maalesef son sıralarda yer alıyor.  Hepimizin belli konularda zaman zaman sorduğu “bir daha eskisi gibi olacak mı?” sorusuna ise toplumun 16%sının cevabı olumsuz. Eski günlere dönme isteği her geçen gün artarken, hala devam eden ve belirsizliğini koruyan pandemi şartları toplumun büyük kısmını eski günlere dönememe konusunda da tedirgin etmeye devam ediyor. 


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 04- 09 Kasım 2021 tarihleri ile veriler; 82. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Toplum