Toplumun %62'si Sosyal Çevresini Kaybetmiş Gibi Hissediyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 81. dönem verileriyle toplumun; sosyal hayatları ile ilgili değişime ilişkin görüşü, maske mesafe kurallarına ne kadar dikkat edildiğini, endişe düzeyi, koronavirüs ile mücadelenin nasıl gittiği, salgın bitse de geleceğe yönelik değerlendirmelerine yönelik tutum davranış ve ifadeleri incelenmiştir.

Kişilerin Pandemi Döneminde Sosyal Hayatları da Olumsuz Etkilenmiş

Salgınla beraber değişen bir sosyal hayat içinde bulan bireyler bu yönden de olumsuz etkilenmiş görünüyor.  Her 10 kişiden 6’sı Koronavirüs salgınından dolayı sosyal çevrelerini kaybetmiş gibi hissettiklerini, her 10 kişiden de 7’si hayatının bu salgın yüzünden tekdüzeleştiğini belirtmekte.

8kasımslide7

Toplum Maske Mesafe Kurallarına Artık Çok Dikkat Etmiyor

Her ne kadar vaka sayılarından dolayı endişe düzeyi artsa da, mücadelenin gidişatına yönelik çok olumlu düşünülmese de sosyal mesafe kuralına artık uyulmadığı düşünülüyor. Bireylerin yarısı diğer kişilerin sosyal mesafeye hiç uymadığını, %26’sı da nadiren uyduklarını belirtiyor. Maske takma konusunda ise biraz daha temkinli olunduğu görülse de yine de toplumun %46’sının ya hiç ya da nadiren maske taktığı düşünülüyor. 

8kasımslide5Bireylerin %46’sının Endişe Düzeyi Artıyor

Ipsos Araştırma Şirketi’nin; koronavirüs salgınında ülkemizde vaka ve ölüm sayıların uzun süredir hiç azalmaması toplumun endişe düzeyini olumsuz etkiliyor. Bireylerin sadece %8’i vaka sayılarının onların endişe düzeyini etkilemediğini belirtirken, %46’sı endişelerinin arttığını söylüyor. %34’ü ise zaten hep endişeli olduğunu söylemekte.

8kasımslide3

Toplumun Yarısı Ülkemizde Koronavirüsle Mücadelenin Kötü Gittiğini Düşünüyor

Koronavirüs ile mücadelenin gidişatına yönelik toplumun %33’ü iyi gittiğini düşünürken, mücadelenin kötü gittiğini düşünenlerinin oranı %48.

8kasımslide4 
Geleceği Yönelik de Toplum Çok Umutlu Değil

Bireylerin %74’ü salgının 2022 yılında da süreceğini düşünüyor ve %66’sı da bundan sonra başka salgınlarla da karşılaşacaklarına inanıyor. 
8kasımslide6
Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik:verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; İsviçreli psikiyatrist Elisabeth Kübler-Ross 1969'da yayımlanan “Ölüm ve Ölmek Üzerine” (On Death & Dying) adlı kitabında ölümcül bir hastalık ile karşılaşan insanların 5 duygusal aşamadan geçtiğini tespit etmişti; inkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. Kübler-Ross ile birlikte 2005’te yayınlanan “Yas ve Yas Üzerine” (On Grief & Grieving: Finding the Meaning of Grief through the Five Stages of Loss)  kitabını yazan David Kessler bu evrelerin Covid-19 salgınına da uyarlanabileceğini belirtmişti. Kessler Harvard Business Review için yapılan söyleşide şöyle bir benzetme yapmıştı “…inkâr var: “Virüs bizi etkilemeyecek. ” Öfke var: “Evde kalmama neden oluyor ve aktivitelerimi elimden alıyorsunuz.” Pazarlık var: “Tamam, eğer iki hafta boyunca sosyal mesafe koyarsam her şey daha iyi olacak, değil mi?” Depresyon var: “Bunun ne zaman sona ereceğini bilmiyorum.” Ve son olarak kabullenme var: “Bu olay gerçekleşiyor, nasıl devam edeceğimi keşfetmeliyim.” Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırmamızın 81. haftasındaki sonuçlar bana bu sınıflandırmayı hatırlattı. 81 haftadır araştırma yaptığımıza göre salgın 83-84 haftadır ülkemizi etkilemeye devam ediyor demektir. Son hafta sonuçları toplum olarak “depresyon” ve “kabullenme” arasında olduğumuzu gösteriyor. “Pazarlık” aşamasında çok yüksek oranda uygulanan maske-mesafe tedbirleri vaka ve kayıplar devam edip de “Depresyon” aşamasına geçtikçe gevşemeye başlamış. Bir zamanlar bu tedbirlere uyum %90’ların üzerinde iken şimdi maske için %54’e, mesafe için ise %24’e gerilemiş halde. 

Her iki kişiden biri, salgınla mücadelenin kötü gittiğini düşünüyor. Endişeli olanların oranı %90’ı aşıyor. Bu durumun yarattığı depresif duygunun bir göstergesi de vatandaşların üçte ikisinin hayatlarının tekdüze hale geldiğini ve sosyal çevrelerini kaybettiklerini düşünmeleri.

Her dört kişiden üçünün salgının 2022 yılında da devam edeceğini belirtmesi bana “Kabullenme” aşamasına geçmeye başladığımızı düşündürdü. Hatta öyle ki her üç kişiden ikisi hayatlarının geri kalanında başka salgınlar ile de karşılaşacaklarını bekliyorlar. Covid-19’u mağlup etme süresi uzadıkça salgınlar hayatımızın bir gerçeği gibi kabul edilmeye başlanıyor.

David Kessler, bahsettiğim söyleşide bu beş aşamaya yeni bir tane daha ekleme konusunda Kübler-Ross’un ailesinden onay aldığını belirtiyor; “Anlam”. Kessler ölümle karşılaşanların son aşamada “O karanlık saatlerimin bir anlamı olmalıydı.” noktasına geleceklerini ön görüyor. Geçtiğimiz hafta 2 ilaç onay aldı, salgını alt etme yolunda bir dev adım daha atıldı. Bu kabus bitecek! Ve umarım tüm bu yaşadıklarımızdan gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir “anlam” çıkartabiliriz.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 28 Ekim- 02 Kasım 2021 tarihleri ile veriler; 81. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Toplum