Toplumun % 64'ü Tekrar Bir Kapanma Yaşanabileceğini Düşünüyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 68. dönem verileriyle vatandaşların; vaka sayıların yarattığı endişe ile tekrar gündeme oturan kapanma konusundaki düşüncelerine, belirli saatlerde sokağa çıkma yasaklarına, restaurant/kafe gibi yerlerin tekrar kapanıp/ kapanmamasına, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına, sinema/ tiyatro gibi gösteri merkezi gibi işletmelerinin açık klaıp kalmamasına ve insanların yan yana oturduğu yerlerde Koronavirüs aşısı olmayan kişilerden pcr testi istenmesi gibi bir karar alınması konusunda ifadeleri incelenmiştir.

Her 10 Kişiden 6'sı Tekrar Bir Kapanma Yaşanabileceği Görüşünde

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle toplumun %64’ü tekrar bir kapanma yaşanabileceğini düşünüyor. Kapanma yaşanacağı konusunda aşı karşıtı olan ve aşı konusunda emin olmayan kişilerin oranı daha düşük olsa da kapanma yaşanmayacağı konusunda tüm kitlelerin görüşü benzer. Toplumun %23’ü tekrar bir kapanma yaşanmayacağı görüşünde.

16Agustos-1Gece Saat 21:00-Sabah Saat 05:00 Arası Sokağa Çıkma Yasağını Toplumun Yarısı İstemiyor

Vaka sayıları tekrar bir kapanma yaşanacağı endişesi yaratsa da, toplumun yarısı herhangi bir kısıtlama istemiyor. Vatandaşların sadece üçte biri kısıtlamadan yana…  Toplumun %55’i bugünden sonra geceleri sokağa çıkma yasağı getirilmesini istemiyor. Böyle bir yasağı isteyenlerin oranı ise %31.

16Agustos-2Restaurant / Cafe Gibi Yerlerin Kapanmasını İstemeyenlerin de Oranı %50

Yine toplumun yarısı bu tür bir kısıtlamayı da istemiyor. Vatandaşların %26’sı sadece kapalı alanların kapatılması gerektiğini düşünürken, tamamen kapatılması gerektiğini düşünenlerin oranı %7.

16Agustos-3
Şehirler Arası Seyahat Kısıtlamasına da Toplumun Yarısı Karşı

Diğer kısıtlamalara benzer şekilde yine toplumun yarısı şehirlerarası bir kısıtlama gelmemesi gerektiğini düşünüyor. Yine sadece her 10 kişiden 3’ü böyle bir kısıtlamadan yana…

16Agustos-4

Sinema, Tiyatro, Gösteri Merkezi Gibi İşletmelerin Kapanması da Toplumun Yarısı Tarafından İstenmiyor

Sinema, tiyatro gibi işletmelerin kapatılması konusunda da vatandaşlar benzer görüşte. Bu tür yerlerin kapatılmaması gerektiğini düşünenlerin oranı %48, kapatılması gerektiğini düşünenlerin oranı %32.

16Agustos-5

Her 10 Kişiden 6'sı İnsanların Yan Yana Oturduğu Yerlerde 2 Doz Aşısı Olmayan Kişilerden PCR Testi İstenmesinin Doğru Bir Karar Olacağı Görüşünde

Sinema, tiyatro, şehirlerarası otobüs, uçak gibi insanların yan yana oturduğu yerlerde Koronavirüs aşısı olmayan kişilerden pcr testi istenmesi gibi bir karar alınması konusunda Aşı olan veya aşıya olumlu yaklaşanlarla Aşı karşıtı olan kişilerin görüşleri net bir şekilde farklılaşıyor. Aşı olan veya aşıya olumlu yaklaşanların %65’i bu tür yerlere girişte aşı olmayan kişilerden pcr testi istenmesi gerektiğini düşünürken, aşı karşıtlarının %67’si böyle bir karara karşı.

16Agustos-6

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Salgın hayatımızı bir sarkaç misali etkiliyor; aşı ve önlemler ile vaka sayıları/kayıplar azalınca kısıtlamalar gevşiyor, sarkaç bir uca gidiyor, eski hayatlarımızın özlemi ile rahatlıyoruz, sosyalleşiyoruz, hastalık yeniden yayılıyor, kısıtlamalar yeniden tartışılmaya başlıyor, sarkaç diğer uca doğru hareketleniyor.
Son haftalarda hasta ve kayıp sayılarında artış var, öte yandan yakında okulları yüz yüze eğitim ile açmak istiyoruz, kurumlar evden çalışan çalışanlarının yeniden ofislere dönmelerini planlıyor. Tüm bu koşullarda salgını dizginlemek için ne yapmak gerekli? Her üç kişiden ikisi yeniden bir kapanma yaşayacağımızı tahmin ediyor. Ancak bu tahmin ile önlemlere dair düşünceler arasında bir makas var. Her iki kişiden biri sokağa çıkma kısıtlaması, restaurant/kafelerin kapanması, seyahat kısıtlamaları, tiyatro/sinemaların kapatılması gibi önlemlere dair olumsuz görüş belirtiyor. Ortalamada toplumun %20’sinin bu önlemlerin yeniden devreye alınmasına yönelik bir fikri yok, %30 ise önlemlerin yeniden devreye girmesi gerektiğini düşünüyor. 
Sağlık Bakanı, aşı kararının bundan sonraki dönemde tercihlere bırakılmayacağı sinyalini verdi. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük bir tartışma konusu. Hali hazırda pek çok durumda aşı mecburiyeti yerine PCR test zorunluluğu söz konusu. Her on kişiden altısı sinema, tiyatro, seyahat araçları gibi insanların birbirine yakın bulundukları yerlerde PCR testi zorunluluğu getirilmesi fikrini destekliyor. Aşı karşıtlarında bu oran neredeyse tam tersine dönüyor, aşıya karşı olan her üç kişiden ikisi zorunlu teste de karşı.  Aşı ve test zorunluluğu veya serbestliği konusunda insanlık olarak sadece Türkiye’de değil, tüm ülkelerde uygulanabilecek prensipler belirlenmesine ihtiyacımız olduğu çok net. 


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 08-10 Ağustos 2021 tarihleri ile veriler; 68. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…