Toplumun Yarısına Yakını İnternetsiz Bir Hayat Düşünemiyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 44. dönem verileriyle; vatandaşların salgınla beraber İnternet kullanımları, görüntülü görüşmeler, dijital alışverişleri izlendi. Ayrıca; zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkma trendine bakıldı.

Toplumun Yarısına Yakını İnternetsiz Bir Hayat Düşünemiyor.

Salgının günlük hayatın birçok alanında davranış değişikliğine yol açtığı görüldü. Henüz toplumsal veya bireysel değerlere ne kadar etkide bulunduğunu söylemek için erken olsa da pandeminin tutumları şekillendirdiği aşikar. Ipsos’un son dönem araştırmasında;  internetin vatandaşlar için ne kadar önemli olduğunu anlamaya yönelik bir soru yöneltildi.  Buna göre toplumun neredeyse yarısı (%46) internetsiz bir hayatı düşünemiyor. Bu oran yükseköğretim mezunları arasında daha yüksek (%57). Öte yandan ilköğretim ve altı eğitim seviyesine sahip bireyler arasında da interneti vazgeçilmez olarak görenlerin oranının yüksek olduğunun altını çizmek gerekir (%45).

slide4

Salgınla Beraber Her İki Vatandaştan Birinin İnternet Kullanımı Ciddi Derecede Artmış.

Ipsos verilerine bakıldığında; salgın nedeniyle evde geçirilen sürenin ciddi bir şekilde artmasıyla beraber, ev içinde yapılan faaliyetlerin de bundan etkilendiği görülüyor. Hem internet kullanan hanelerin sayısında artış olduğu, hem de bireylerin internet kullanmaya ayırdıkları sürenin arttığı ilgi çekici sonuçlardan... Vatandaşların yarısı salgın başladığından bu yana genel olarak internet kullanımlarının ciddi derecede arttığını ifade ederken (%50), dörtte birinin ise internet kullanımı kısmen artış göstermiş (%28). 

slide5
Çalışanların Yarısı İş Amaçlı Görüntülü Görüşmeyi Daha Fazla Yaptıklarını Belirtiyor.
Aile, akraba ve arkadaşlar ile yüz yüze görüşememek bu döneme damgasını vurdu ancak internet sayesinde bireyler yakınlarıyla görüntülü görüşebildi. Bireylerin dörtte üçü bu dönemde daha fazla kişisel amaçlı görüntülü görüşme yaptıklarını ifade ediyor. Çalışanların %41’i yine salgın başladığından bu yana iş amaçlı video konferansı daha fazla yapıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle büyükşehirlerde yüz yüze toplantı yerine video konferans yapma eğiliminin devam edip etmeyeceği merak konusu.

slide6
Bireylerin Üçtü Biri İçin Online Alışveriş Yapma Salgın Başladığından Bu Yana Ciddi Derecede Artış Göstermiş.

Salgın birçok sektörü olumsuz etkilerken online ticaret bu süreçte yıldızı parlayan bir sektör oldu. Vatandaşların yaklaşık üçte biri artık çok daha fazla, dörtte biri ise kısmen daha fazla online kanallardan alışveriş yapıyor. Bu alışkanlıkların ne kadarının salgın sonrasında da devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde yapılacak araştırmalarda göreceğiz.

slide7

Zorunlu Olmayan İhtiyaçlar İçin Dışarı Çıkanların Oranı Arttı.

Salgının ilk dönemlerinde uygulanan kamusal tedbirlerle birlikte, kişisel olarak evde karantinada kalma eğiliminin güçlü olması nedeniyle zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı düşüktü. Normalleşme süreci ile bu eğilim değişti. Toplumun yarısı zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkmaya başladı. Artan vaka sayılarının etkisiyle Aralık 2020 döneminde vatandaşların en azından büyük çoğunluğunun tekrar eve kapandıkları görüldü. Şubat 2021 ortasına geldiğimizde ise zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı, Ocak başından bu yana 7 puanlık bir artışla %38 olarak gerçekleşti. 

slide3

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmesinde: “Genel olarak evde kalmaya dikkat ediyoruz. Dışarı çıkanların çoğunluğu zorunlu nedenler ile çıkıyor. Ancak öte yandan bir süredir zorunlu olmayan nedenler ile evden çıkanların oranında bir artış gözlemliyoruz. Yaz aylarındaki oranlara geri dönmemiş olsak da sonbahardaki seviyesine ulaştık. Sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen gözlemlenen bu artış dikkat çekici. Ağırlıkla evde kaldığımız bu aylar boyunca internet hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başladı, neredeyse her iki kişiden biri interneti kendisi için vazgeçilmez olarak görüyor. Yüksek eğitimlilerde bu oran daha da yüksek… Yaklaşık her on kişiden sekizi için salgın döneminde internet kullanımı artmış durumda. Yüz yüze görüşemediğimiz için interneti iletişim amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Her dört kişiden üçü kişisel amaçlı olarak görüntülü görüşmelerinin, her iki kişiden biri de iş amaçlı görüntülü görüşmelerinin sıklığının arttığını belirtiyor. Yine salgın endişesi ile perakende noktalarına daha seyrek gitme eğilimi alışverişte de bir dönüşüme yol açıyor. Vatandaşların yarıdan fazlası bu dönemde daha fazla online alışveriş yapmışlar. Bunu bizim e-ticaret hacmini takip ettiğimiz ana araştırmamızla da teyit ediyoruz. Büyük yıkımlar arkalarında iz bırakıyorlar, bu yeni durumun salgın sonrasında da genel olarak kalıcılaşması şaşırtıcı olmayacak” dedi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 12-16 Şubat 2021 saha tarihleri ile 44. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…