Tüketicilerin %65’i ‘Daha Sürdürülebilir Bir Yaşam’ İçin Neler Yapması Gerektiğini Bilmiyor

Sorumlu Tüketim Davranışları; Sosyo Kültürel Trend Araştırması 23 sonuçları, ilk kez Sustainable Brands Türkiye 2023 konferansında açıklandı.

Sürdürülebilirlik alanındaki davranış trendlerini detaylı şekilde inceleyen araştırma, markaların sürdürülebilirlik iletişimindeki aksiyonlarının tüketiciler tarafından nasıl algılandığına ilişkin önemli bilgileri de içeriyor.  Sustainable Brands Türkiye, Brands for Good ve Ipsos iş birliği ile gerçekleştirilen Sorumlu Tüketim Davranışları; Sosyo Kültürel Trend Araştırması 23 sonuçları, konferans katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü.

“Nüfusun % 54’ü sürdürülebilir bir yaşam sürme konusunda güçlü bir niyete sahip” 

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'deki tüketicilerin yaklaşık olarak yarısı sürdürülebilir bir yaşam sürme konusunda güçlü bir niyete sahipken, sadece %2'si bu şekilde hareket etme niyetine sahip olmadığını belirtiyor. Nüfusun %98'i sürdürülebilir bir yaşam sürme konusunda güçlü veya orta düzeyde niyete sahip. Sürdürülebilirlik niyeti olmayanlar bile 'Su ve Yiyecek İsrafını Önleme 've 'Akıllı Tasarruflu Çözümleri Kullanma' gibi davranışları gerçekleştirmekteler. Öte yandan Türkiye'deki ekonomik durum, sürdürülebilir yaşam tarzını benimsemeye çalışan tüketiciler için önemli zorluklar ortaya koyuyor. Her 10 katılımcıdan 9'u, ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürdürülebilir bir şekilde yaşamanın giderek daha zor hale geldiğini belirtiyor.

16ekim1

“Tüketiciler, kendilerine daha iyi bir yaşam sağlamaya yardımcı olan markalara sadık hissediyor”…

Tüketicilerin %39’u “markaların müşterilerinin iyiliğini önemsediğine" inanıyor. Her 10 tüketiciden dokuzu kendilerine daha dengeli bir yaşam sürmeleri konusunda yardımcı olan markalara sadakatini ifade ediyor. Yine aynı oranda tüketici firmaların bunu iddia ediyor olsalar bile çevre için yeterince çaba sarf etmediğini düşünüyor.


16ekim2

“Türkiye genel halkı, çoğunlukla "sürdürülebilirlik" kavramının ne anlama geldiği ya da gerektirdiği eylemler hakkında net bir fikre sahip değil”… 

Ipsos Türkiye Marka Yönetiminden Sorumlu Ülke Müdürü Yasemin Özen Gürelli araştırmanın sonuçlarını şu şekilde değerlendirdi: “Tüketicilerin %65’i daha "sürdürülebilir" bir yaşam için ne yapacaklarını bilmediklerini ifade ediyor ve her 2 kişiden biri “sürdürülebilirlik" kelimesinin tam anlamını bilmiyor.  Türkiye’de bireyler, enflasyon ve ekonomik krize rağmen, gezegeni, insanları ve kaynakları korumaya yönelik davranışlarında istikrarlı. Sadece %2'lik bir kesim hiçbir niyet göstermemektedir. Bu durum, Türkiye genel halkının sürdürülebilirlik amacıyla çaba harcamaya devam ettiğini göstermektedir.
Türkiye’de tüketicilerinin 4’te 3’ünden fazlası, Dokuz En Etkili Sorumlu Tüketim Davranışı’ndan 4'ünde eyleme geçmektedir. Katılımcıların %75’inden fazlası, 'Akıllı Tasarruflu Çözümleri Kullanmak', 'Dayanıklı Ürünleri Tercih etmek', 'Su ve Yiyecek İsrafını Önlemek' ve 'Doğa Dostu Ürünleri seçmek' kategorilerinde çoğu zaman veya her zaman eylem aldıklarını belirtmiştir. 'Dayanıklı ürünleri tüketmek' ve 'Doğa dostu ürünler seçmek’ eylemlerinin oranları, 2022 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir artış göstermiştir. 2022'ye benzer şekilde, en düşük eylem alanı ‘Görüş Belirtmek' olarak gözlemlenmektedir; tüm tüketicilerin yalnızca yarısından fazlası bu konuda ilgili eylem almaktadır.”

“Tüketicilerin niyetlerinin eyleme geçmesi için markalar destek olmalı”…

Sustainable Brands Türkiye, Ülke Direktörü Semra Sevinç ise araştırmaya sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini şu sözleriyle ifade etti.  "Tüketicilerin daha iyi bir yaşam için sorumlu tüketim davranışları sergilemeye niyetli olduklarını, üzerlerine düşen sorumluluğu üstlenmeye istekli olduklarını görüyoruz. Fakat bu niyet eyleme dönüştürebilmek için markalardan onlara destek olmalarını bekliyorlar. Bunun için markaların, stratejilerini belirlerken tüketicilerin davranışlarını yönlendirebilmek adına sorumlu tüketim davranışlarına dair tüketicilerini bilinçlendirmeleri, davranışları eyleme dönüştürmeleri destek olabilecek yardımcı uygulamaları tüm pazarlama araçlarına tetikleyiciler olarak eklemeleri ve sürdürülebilirlik iletişimlerindeki mesajları yine bu davranışlara yardımcı olabilecek şekilde anlaşılır mesajlarla kurgulamaları büyük önem taşıyor." 
 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ:

Sorumlu Tüketim Davranışları; Sosyo Kültürel Trend Araştırması 23 : Araştırma kapsamında TR geneli NUTS1 12 Bölge temsili dağılımda online panel üzerinden 1356 birey ile anket gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sahası 13 Haziran - 5 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
 

Toplum