Üniversiteli Gençler İçin En Önemli Sorun Ekonomi

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 75. dönem verileriyle; üniversiteli gençler için en önemli sorunun ne olduğu, 2021/ 2022 de eğitimlerini yüz yüze almak isteyenler/istemeyenler, Toplumun geneline göre izlenildiğinde olumlu/ olumsuz duygu yoğunluk sıralamaları, korona salgınının süresi gibi konularda ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

Üniversiteli Gençler İçin de Ekonomi Türkiye'nin En Önemli Sorunu

Üniversite gençleri için de; Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi…  Ama bu kitle ekonomiyi toplumun geneline göre daha önemli bir sorun olarak belirtiyor. Diğer taraftan Koronavirüs Salgını bu kitle nezdinde çok önemli bir sorun olarak ifade edilmiyor. Toplumun genelinde Koronavirüs Salgını %24 ile en önemli sorun olarak ikinci sırada görülürken, Üniversite gençlerinin sadece %4’ü salgını işaret ediyor. Bu gençler için eğitim %12 ile daha önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

universite-slide5  

Üniversiteli Gençlerin %86'sı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitimlerini Yüz Yüze Almak İstiyor.

Bir buçuk senedir eğitimlerine uzaktan devam eden üniversite öğrencilerinin çoğunluğu bu sene eğitimlerini yüz yüze almak istiyor. Eğitimlerini online olarak uzaktan devam ettirmek isteyenlerin oranı sadece %6. Her 10 öğrenciden 1 ‘i ise eğitimlerini online mı yoksa yüz yüze mi alacağı konusunda daha karar vermemiş durumda.

universite-slide6

Her 10 Üniversiteli Gencin 6'sı Salgının Kişisel Ekonomileri Üzerinde Ciddi Tehlike Oluşturduğu Görüşünde.

Hem toplumun hem de gençlerin %80’e yakını Koronavirüs salgının kendi kişisel ekonomileri için tehlike oluşturduğu konusunda hemfikirler. Ancak salgının ekonomi üzerinde ciddi tehlike oluşturduğu konusunda gençler daha olumsuz. Toplumun geneli için salgının ciddi bir tehlike oluşturduğu görüşü %52 iken bu oran gençler nezdinde 11 puan daha yüksek (%63)

universite-slide6
Üniversiteli Gençlerin Aşılanma Oranı Oldukça Yüksek.

Genel toplum ile kıyaslandığında gençlerdeki aşılanma oranının daha yüksek olduğu görülüyor. Üniversite gençleri nezdinde en az tek doz aşı olanların oranı %91 iken toplumun genelinde tek doz aşısını olanların oranı %83. Gençlerin %72’si 2. doz aşısını da olmuş.   Aşısını olmayan kitlenin oranı %9 ama bu gençlerin de 1/4’ü aşısını olma niyetinde. Aşı olmayacağını söyleyen gençlerin toplam içindeki oranı sadece %3.

universite-slide4

Gün İçinde Hissedilen Duyguların Sıralaması Genel Toplumdan Farklılaşmasa da Üniversite Gençlerinin Hissettikleri Olumsuz Duygular Çok Daha Yoğun.

Gerek toplumun gerekse de gençlerin bu dönemde hissettikleri ilk 5 duygu benzer.  Yorgunluk en baskın duygu. Bıkkınlık, endişe ve kafa karışıklığı yorgunluğu takip eden diğer duygular. Ancak gençler toplumun genline göre bu olumsuz duyguları daha yoğun hissediyor.

27eylul-7

Koronavirüs Salgının Süresi Konusunda da Gençler Daha Pesimist

Taşıdığı risk faktörleri itibariyle toplumu ve gündelik yaşama dair ciddi tehdit eden covid19’un; gündelik yaşamdaki yansımalarına bakıldığında hem ortaya çıkan hem de çıkması muhtemel durumlarla karşılaşılmaktadır… Toplumsal yaşam üzerinde tüm dünyada büyük etkiler bırakan COVID-19 salgını hakkında ülkemizdeki her 10 gençten 8’i salgının 2021 senesinden daha ileri bir tarihte biteceğini düşünüyor.

27eylul-8
 

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Üniversitelerin açılma tarihleri yaklaşıyor. Bir başka büyük kitle daha yeniden yüz yüze bir araya gelecek. Evet Covid-19 salgının gölgesi hala hayatlarımıza düşmeye devam ediyor, vaka ve kayıp sayıları bir türlü düşme eğilimine girmiyor. Ancak gençler, kampüslerde üniversite havasını solumak istiyorlar. Bunu her on üniversite öğrencisinden dokuzunun en az bir doz, yedisinin ise iki doz aşısını da yaptırmış olmasından anlıyoruz. Bu önemli bir işaret.
Salgının hala can almaya devam ettiği bu dönemde bile toplum genelinde ülkenin en büyük sorunu olarak ekonomi görülüyor. Salgın ise 2. sırada. Üniversite öğrencileri açısından da en önemli sorun ekonomi, hatta onların ekonomiyi en önemli sorun olarak görme oranları toplum geneline kıyasla daha yüksek. Salgının kişisel ekonomileri üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu belirtenlerin oranı da üniversiteliler arasında topluma nazaran daha yüksek.  Duygu durumu açısından üniversite öğrencilerini toplum geneli ile karşılaştırdığımızda olumsuz duyguların onların için daha baskın olduğunu tespit ettik. Üniversitelilerin yarısından daha fazlası yorgun, bıkkın ve endişeli hissediyor. Kafası karışmış, üzgün ve yalnız hissedenler de kayda değer oranda. Salgının bu yıl bitmeden kontrol altına alınabileceğine inananlar çok küçük bir grup, her on üniversite öğrencisinden sekizi bunun için daha ileri bir tarihi işaret ediyor. Özetle, duygusal olarak bu kadar yıpranmış olmalarına, ekonomik endişelerine, salgının gidişatına dair umutsuzluklarına rağmen aşılarını yaptırmışlar, okula dönmeye hazırlanıyorlar. Son olarak şunu ekleyerek bitireyim, üniversiteliler için salgın ülkenin en önemli 2. sorunu da değil, onlara göre ekonomiden sonra ülkemizin en önemli problemi eğitim! 
 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 20- 23 Eylül 2021 tarihleri ile veriler; 73. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…