Vatandaş Salgınla İlgili Haberlerin Doğru Ya Da Yanlış Olduğunu Ayırt Etmekte Zorlanıyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 41.dönem verileriyle; toplumun salgınla ilgili haberleri takip etme yoğunluğu ve bu haberlerin doğruluğu konusunda kamuoyunun görüşleri ortaya konuldu. Aynı araştırma çerçevesinde trendi de izlenebilen, aşı olmayı düşünenlerin oranları ve çevresindekilere tavsiye etme eğilimleri ölçümlendi.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Ipsos; ülkemizde koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırması ile incelemeye devam ediyor. Hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip ediyor. 

Vatandaşların Yarısından Fazlası Salgınla İlgili Doğru ve Yanlış Haberleri Ayırt Etmekte Zorlanıyor. 
Salgınla ilgili haberler televizyon tartışma programlarında yerini alıyor, sosyal medyada konuşuluyor ve online haber sitelerinde bulunuyor. Ancak; vatandaşların yarısından fazlası (%55) karşı karşıya geldikleri bu salgınla ilgili bilgilendirmelerden hangilerinin doğru hangilerinin yalan veya yanlış olduğunu ayrıştırma konusunda zorluk yaşıyor. Salgının ilk dönemlerinde bu haberler örneğin virüsten korunma yöntemlerine ilişkin iken bugün aşıların güvenirliği ve etkinliği üzerinden yapılan tartışmaları da içeriyor. Hem medyada hem de toplumda doğru haber kaynaklarını adresleyememenin aşı üzerindeki olumsuz algıyı körüklediği söylenebilir. 

slide4

Toplumun Büyük Çoğunluğu Virüsle ilgili; Haberleri Halen Takip Ediyor Fakat Haber Takip Etme Yoğunluklarında Azalma Görülüyor… 
Koronavirüsle ilgili haberleri toplumda hemen herkes takip etmeye devam ediyor (%93). Salgın; herkesin hayatını bu kadar doğrudan etkilerken bu kaçınılmaz bir durum. Öte yandan haber takibine yönelik tutuma bakıldığında; salgının ilk günlerine kıyasla bu tip haberleri daha az takip ettiğini söyleyenler ağırlıkta (%47). Vatandaşların dörtte biri ise salgınla ilgili haberleri ilk günkü şekilde takip ettiğini, diğer dörtte birlik kesim ise neredeyse 1 sene olmasına rağmen haberleri eskisinden daha fazla takip ettiğini ifade ediyor. Az ya da çok, salgınla ilgili haberleri takip etmeye bir süre daha devam edileceği söylenebilir. 
slide3

Aşı Yaptırmayı Düşünenlerin Oranı %53’e Çıkarak Bugüne Kadarki En Yüksek Seviyeye Ulaştı. 
Ipsos’un gerçekleştirdiği Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasında; Ekim sonundan bu yana toplumda aşı yaptırmaya ilişkin eğilimler yakından takip ediliyor. Aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı o dönem %51 iken, zaman geçtikçe artış gösterme yerine azalma eğilimine girmişti. Hatta aşı yaptırırım diyenlerin oranı %38 seviyesine kadar gerilemişti. Ocak ayının son haftasına gelindiğinde aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı %53 olarak tespit edildi. Bu bireylerin çok büyük bir bölümünün aşı sırası kendilerine gelir gelmez aşı olmak istediklerini beyan ettiği görüldü. Diğer yandan her 5 vatandaştan 1’i ise aşı yaptırmayı halen düşünmüyor. Kararsızlar ise toplumun dörtte birini oluşturuyor (%25). 
slide5
Her 10 Vatandaştan 4’ü Yakın Çevresine Aşı Olmalarını Tavsiye Ediyor.

Son dönem araştırmanın öne çıkan başlıklarından biri de; vatandaşlara yakın çevrelerine aşı olup olmamalarını tavsiye edip etmediklerine dair sorulan sorular. Aşı yaptırmayı çevrelerine öneren bireylerin sayısı (%38) aşı olmamalarını önerenlerden (%10) daha fazla. Toplumun yarısı (%52) ise bu konuda herhangi bir beyanda bulunmadığını ifade ediyor. 
slide6

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları iletti; “Salgın aylardır gündemin ilk maddesi, gerek klasik medyada gerekse sosyal medyada bu konuda inanılmaz yoğun bir bilgi trafiği var. Elbette bu kadar yoğun trafik içinde gerçekten uzak bilgiler, şahsi yorumlar da havada uçuşuyor. Her tür paylaşım öylesine argümanlar ile destekleniyor ki doğru ile yanlışı ayırt etmek için bile belli bir bilgi seviyesine ihtiyaç var. Vatandaşların %55’i doğru ve yanlış haberleri ayırt etmekte zorlandıklarını belirtiyorlar. Bu da mücadelede doğru adımların atılmasını, daha az enerji ile daha çok olumlu sonuç alınabilmesini zorlaştırıyor. Ve maalesef aynı noktaya çok daha fazla kayba uğrayarak varmamıza yol açıyor.
Ama yine de, her şeye rağmen adım adım ilerliyoruz. Aşı konusunda süreç ilerledikçe taşlar yerine oturmaya başladı. Aşı yaptırırım diyenlerin oranı yeniden %53 seviyesine yükseldi. Aşıya karşı olanların oranında büyük bir değişiklik yok ancak bu konuda kararsız olanların yaklaşık dörtte biri rahatlamış ve aşı yaptırma kararı almış görünüyor. Her ne kadar çoğunluk kendisi için aşı yaptırma yönünde  kanaat belirtse de konu aşıyı başkasına tavsiye eder misin noktasına geldiğinde daha çekimser bir tutum sergiliyor. Aynı şekilde aşı karşıtı tavsiye yapanların oranı da aşı yaptırmam diyenlerin yarısından da az. Yüksek ihtimalle başkasına tavsiye etmek ya da etmemek büyük bir sorumluluk olarak algılanıyor ve bu kararın herkesin kendisinin vermesi gereken bir karar olduğu düşünülüyor.
Aşı yaptırmam diyenlerin oranı yaklaşık beşte bir, bu kesim hiç aşı yaptırmasa dahi geri kalan beşte dört aşılanabilse toplumsal bağışıklık yolunda büyük bir mesafe kaydetmiş olacağız. Baharın veya en azından yazın salgından kurtulduğumuz mevsimler olmasını dilerim”.


ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 23-27 Ocak  2021 saha tarihi ile 41. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications

Toplum