Yeme-İçme Mekanlarında Kurallara Uyulmadığını Düşünenlerin Sayısı Daha Fazla...

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasının 48. dönem verileriyle vatandaşların; kontrollü normalleşmeye desteği, yeme- içme mekanlarının yeniden açılmasına ilişkin değerlendirmeleri, ziyaret oranları ve beraberinde bu mekanlarda kuralların uygulanmasına dair değerlendirmelerine yer verildi.

Yeme-İçme Mekanlarında Kurallara Uyulmadığını Düşünenlerin Sayısı Daha Fazla...

Ipsos’un gerçekleştirdği araştırma; yeme-içme mekanlarında kurallara uyulma konusunda olumlu bir resim çizmiyor... Vatandaşların %44’ü bu işletmelerde kurallara uyulmadığını ifade ederken, tersini düşünenlerin oranı %32 ile sınırlı kalıyor. Bu durumun etkilerinin önümüzdeki günlerde yakından hissedilmesi olası olarak değerlendiriliyor.

slide6

Vatandaşların Yeme-İçme Mekanlarının Yeniden Açılmasına İlişkin Değerlendirmeleri Bir Önceki Haftayla Benzer

Yeme-içme mekanlarına dair düzenlemeye destek düzeyinde 5 puanlık bir düşüş olsa da henüz bu düşüş istatistiki olarak anlamlı değil. Ancak; önümüzdeki haftalarda bu düşüş eğiliminin devam edip etmediğini yakından takip etmek gerekiyor. Normalleşmenin ikinci haftasında, yeme-içme mekanlarının açılmasını destekleyenlerin oranı kapasite ve saat sınırlamasının kaldırılması gerektiğini düşünenlerle birlikte %62. Toplumun dörtte biri ise yeme-içme mekanlarının şu anda açılmaması gerektiğini savunuyor.

slide4

Yaklaşık Her 5 Kişiden 1'i Yeniden Faaliyete Başlayan Yeme-İçme Mekanlarına Gitmiş

Vatandaşların %18’i normalleşme sürecinin ilk haftasında yeme-içme mekanlarına gittiğini ifade ediyor. Bu oran erkekler arasında (%22) kadınlara (%15) kıyasla daha yüksek. Yaş gruplarına göre incelendiğinde, gençlerin yeme-içme mekanlarına gitme eğiliminin yüksek olduğu tespit ediliyor. 18-25 yaş grubundan her 3 gençten birisi (%32), ilk hafta yeme-içme mekanlarına gitmiş. Salgından önce bu işletmelere gitme sıklığının da bu davranışta etkili olduğu görülüyor. Örneğin; salgından önce yeme-içme mekanlarına sıklıkla veya bazen gittiğini ifade edenlerin %23’ü normalleşmenin başlamasıyla beraber bu işletmelere gittiğini beyan ediyor. Toplumun beşte biri ise henüz gitmediğini ancak yakın zamanda gitmeyi düşündüğünü dile getiriyor. Çoğunluğun ise yakın zamanda böyle bir niyeti yok. Her ne kadar yeme-içme mekanlarının çok dolu olduğuna dair haberlerle karşı karşıya gelsek de henüz toplumun büyük kesiminin aslında halen temkinli olduğu ortaya çıkıyor denilebilir.  

slide5
Kontrollü Normalleşme Uygulamasına Yönelik Kamuoyu Desteğinde 6 Puanlık Düşüş Var

Ipsos bu araştırmasında; 2 Mart 2021 tarihinde başlayan kontrollü normalleşmeye yönelik kamuoyunun değerlendirmelerini almaya devam ediyor. İlk hafta yapılan değerlendirmelerde, toplumun yarısı (%50) bu kararı desteklerken, üçte birinden fazlası (%37) yanlış bulduğunu ifade etmişti. İkinci haftanın değerlendirmelerine bakıldığında, kamuoyu desteğinde kısmi bir düşüş görülüyor.  Vaka sayılarında artışın yanı sıra bu süreçte hem işletmelerin hem de vatandaşların kurallara yeteri kadar uymadıklarına dair görüşlerin bunda bir etkisi olabilir. İkinci hafta normalleşme kararını doğru (%44) ve yanlış bulanların (%43) oranı arasındaki fark kapandı.

slide3

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili değerlendirmesinde: Vaka sayılarındaki artış, normalleşmeye dair ilk düşünceleri etkiledi. İlk hafta tedbirlerin gevşetilmesine destek oranı %50 iken, takip eden haftada %44’e geriledi. Gevşemeyi doğru bulanlar ile yanlış bulanların oranı eşitlendi. Benzer trendi, yeme-içme mekanlarının kısmen hizmet vermeye başlaması konusunda da görüyoruz.  Mevcut gevşemeyi destekleyenlerin oranı  %55’den %50’ye düştü. Hiç açılmamalıydı diyenlerde artış var. Sadece üçte birlik bir kesim bu mekanlarda salgınla mücadele kurallarına uyulduğunu düşünüyor. Vatandaşların %61’i mevcut tabloda restoran-kafe gibi mekanlara gitmediğini, gitmeyi de düşünmediğini ifade ediyor. Vaka sayılarındaki artışa sokakların, mekanların özellikle güzel havalarda dolup taşması eklenince endişelenmemek zor. Önümüzdeki haftalarda bazı illerde tedbirlerin yeniden sıkılaştığını görürsek şaşırmamalıyız.” dedi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 12- 17 Mart 2021 saha tarihleri ile 48. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…