Yüz Yüze Eğitimde Velilerin Tedirginliği %46'ya Yükseldi...

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 76. dönem verileriyle; Velilerin okulların yüz yüze eğitime geçmesi ile okullarda alınan tedbirlerin yeterliliği, bu konudan dolayı tedirginlik duyup/duymadıkları, PCR testlerinin okullarda uygulanıp uygulanmaması, ebeveynlerin bu uygulamaya izin verip vermeyeceğine dair konularda ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

Yazar(lar)

  • Ece Ertürk Country Service Line Leader, Ipsos UU & Public Affairs
Get in touch

Ebeveynlerin %46'sı Çocuklarının Okula Gitmesinden Tedirgin

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim bir buçuk senenin ardından 6 Eylül itibarı ile başladı. Milyonlarca öğrenci, haftada beş gün zorunlu olarak derslerine katılım gösteriyordu. Özlem duyulan bu ortam velilerde ve öğrencilerde memnuniyet oluşturmuştu. Bu açılış sonrası son günlerde vaka sayılarının artışı ile velilerin de huzursuzlanmasına ve kaygı durumunun yükselmesine sebebiyet verdiği ifade edilebilir. Okulların açılması sonrası süreçte korona virüse yakalanan öğrenci sayılarındaki artışla beraber karantinaya alınan sınıfların olması velilerde tedirginlik oranını ve kaygı duygularını yükseltti. Ebeveynlerin yarısı %46 çocuklarının okula gidiyor olmasından dolayı daha tedirgin duygular hissettiklerini dile getirdiler.

4ekim-5

Okullarda Alınan Tedbirlerin Yetersiz Olduğunu Düşünen Ebeveynlerin Sayısı Artıyor

Okulların açıldığı ilk haftada da okullarda alınan tedbirlere yönelik ebeveynler çok olumlu değildi ama yine de tedbirlerin yeterli olduğunu düşünen ebeveynlerin oranı yetersiz olduğunu düşünenlerden daha yüksekti. Ancak bugüne gelindiğinde ebeveynlerin %39’u tedbirleri yeterli bulurken yarısı alınan tedbirlerin yetersiz olduğu kanısında.

4ekim-3

Çocuklarının Okula Gitmesi Konusunda da Daha Tedirgin Hissetmeye Başlamışlar

Ebeveynlerin %55’i çocuklarının okula gitmesini güvenli bulurken her 3 ebeveynden biri ise güvenli bulmadığını belirtmekte. Okulların açıldığı ilk hafta güvenli bulmadığını söyleyen ebeveynlerin oranı %27 iken, geçen 3 hafta içinde bu oran %34’e yükseliyor.

4ekim-4

Çocuklarına PCR Testi Yapılmasını Kabul Edeceğini Belirten Ebeveynlerin de Oranı %37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca velilerin izni olmadan çocuklara PCR testi uygulanamayacağını açıkladı. Çocuklarına PCR testi uygulanması konusunda ebeveynlerin %37’si izin vereceğini,  %50’si izin vermeyeceğini söylemekte.

4ekim-7

Okullarda Çocuklara PCR Testi Yapılmasının Doğru Olduğunu Düşünen Ebeveynlerin Oranı %38

Salgının seyrini görebilmek amacıyla bazı okullarda PCR testi yapılmasını ebeveynlerin %38’i doğru buluyor. Diğer taraftan bu karara karşı çıkan ebeveynlerin oranı %45.

4ekim-6

Ipsos Sosyal Araştırmalar ve Kalitatif Araştırma Hizmet Birimleri Lideri, İcra Kurulu Üyesi Ece Ertürk verilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu; Okul çağında çocuğu olan veliler açısından okulların açık ve yüz yüze eğitimin devam ediyor olması oldukça önemli bir konu. Geçen sene çoğumuzun da tecrübe ettiği üzere ailenin genel yaşam ve çalışma düzenine etki eden okul hayatıyla ile ilgili bir belirsizlik olması veya olası sorunların önüne geçilememesi tedirginlik yaratıyor.  Bu sebeple genel beklenti planlamaların ve alınması gereken aksiyonların zamanında yapılması yönünde.
 
Okullarda görülen vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı da ilk haftalara göre artmaya başladı. Her ne kadar bu durum tedirginlik yaratmaya başlamış olsa da okul çağında çocuğu olan ebeveynlerin yarısından fazlası eğitim almaları için yüz yüze okula gitmenin güvenilir olduğunu düşünmeye devam ediyor. Diğer taraftan gerekli önlemleri doğru zamanda alabilmek ve yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak veliler için de önemli bir ihtiyaç; bu sebeple okullarda PCR testinin yapılıp yapılmaması ile ilgili düşüncelerde de bir ayrışma ve gidişata göre değişkenlik gösteren bir tutum olduğunu görüyoruz. Okullarda çocuklara PCR testi yapılıp yapılmama ve bunun uygulama şekli önümüzdeki günlerde üzerinde tartışılacak konulardan biri gibi görünüyor. 
 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir.  Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 23- 28 Eylül 2021 tarihleri ile veriler; 76. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± %3’tür…
 

Yazar(lar)

  • Ece Ertürk Country Service Line Leader, Ipsos UU & Public Affairs