Má reklama vliv na značku?

Z databáze Ipsosu vyplývá, že prokazatelný vliv na zájem o značku má pouze 33 % reklam, ať už se jedná o online reklamy či TV reklamy. Zbývající 2/3 reklam se možná lidem líbí, ale jejich přínos pro značku je velkým otazníkem.

Vyšlo v časopisu Marketing and Media, říjen 2017

Vyplývá to z testování reklam pomocí tzv. experimentálního designu, podobně jako např. ve farmaceutickém výzkumu. Testovací skupina shlédne reklamu a jsou jí položeny otázky na značku a reklamu samotnou, kontrolní skupina odpovídá pouze na otázky spojené se značkou. Rozdíly v hodnocení značky kontrolní a testovací skupinou lze přisoudit testované reklamě. Experimentální design tedy pomáhá společnostem porozumět, zda má jejich reklama přímý dopad na značku.

V naší praxi se také setkáváme s případy, kdy reklama zákazníky motivuje, ale značku nekomunikuje v souladu se strategií společnosti. K hlubšímu zmapování emoční motivace zákazníků slouží nástroj Censydiam, který identifikuje emoční hodnoty zákazníků spojené se značkou a popisuje, zda je reklama v souladu s nastaveným positioningem značky.

Ať už si ale myslíme, že nás reklamy nudí, otravují a vůbec nás nezajímají, ne vždy to musí být pravda, mnoho věcí funguje totiž nevědomě. Při testování reklam se dá využít i takových metod jako je Facial Coding, díky kterému pomocí webové kamery dokážeme rozpoznat emoce spotřebitelů při sledování reklamy a díky tomu ji pomoci optimalizovat.

V případě dotazů, prosím, pište na adresu [email protected]

Pouze 33 % reklam má prokazatelný vliv na zájem o značku.

Reklamy, u nichž dochází k testování v rané fázi, mají o 30 % vyšší šanci na úspěch.

Zdroj: výzkumy Ipsos Connect, 2017

Příloha: Článek z časopisu Marketing and Media Má reklama vliv na značku?
 

Média a komunikace značky