Retail Performance | People Counting | Ipsos
Retail Performance

Sčítání zákazníků

OUR SOLUTIONS
Použijte data k řízení konverzí a měřte, řiďte a zlepšujte svoji návštěvnost.

Společnost Ipsos je již více než 25 let v čele vývoje softwaru pro monitoring a sčítání zákazníků a jiných retail technologií. Naše senzory na sčítání zákazníků umí zaznamenat velké počty nakupujících vstupujících do obchodu a mají nejvyšší standardy přesnosti (přes 95 %).

Naše kamery, provádějící sčítání na nepřetržité bázi, zachycují tok potenciálních zákazníků vstupujících do obchodu. Znalost návštěvnosti a její zvyšování vám poskytuje více příležitostí, jak ovlivnit chování spotřebitelů a zvyšovat prodej.

Kromě monitorování počtu lidí vám shromážděná data pomohou učinit správná rozhodnutí na strategické i operativní úrovni. Vše od analýzy trendů návštěvností až po rozvrh směn zaměstnanců vám může pomoci ke zvýšení konverzí.