Klimatske promjene, održivost & društveno odgovorno poslovanje: što Ipsos može napraviti za bolji svijet

Djelovanje Ipsosa na području održivosti obuhvaća razne istraživačke specijalizacije i međusektorsku ekspertizu kako bi se kroz razumijevanje političkih i korporativnih aktivnosti i izazova, kao i stavova i ponašanja građana postiglo što bolje donošenje odluka kada su u pitanju svi aspekti okoliša, društva i upravljanja (ESG).

Ipsos razumije kontekst, kao i specifične izazove s kojima se poslovna zajednica suočava na putu prema održivosti i društveno odgovornom poslovanju.  I sami smo dio UN Global Compact mreže, te stoga fokusirani na poduzimanje aktivnosti koje će nam omogućiti napredak prema ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja i postizanje korporativne održivosti.
Izazovi i pitanja vezana uz održivost i djelovanje prema ESG  principima mogu se grupirati u 5 područja kojima ćemo se pozabaviti u nastavku teksta.

 

Eksploracija: od kuda krenuti


Zabrinutost oko stanja u kojem se nalazi okoliš je u porastu – postaje sve teže ignorirati klimatske promjene koje se događaju na svim stranama svijeta. 
U Hrvatskoj, trećina stanovništva smatra da je stanje okoliša doseglo kritičnu fazu, a dodatnih 39% slaže se da smo u opasnosti, iako još ima vremena da se nešto poduzme. Za 9% ispitanih već je prekasno da se izbjegne kolaps.

enter ""

Izvor: Ipsos izvještaj: ODRŽIVOST: STAVOVI I PONAŠANJA Hrvatska Omnibus siječanj 2023., nacionalno reprezentativni uzorak RH 16+, N=1000

 

 

Od vlade i kompanija očekuje se da djeluju, i to odmah. Zapravo, pritisak na djelovanje dolazi iz svih smjerova: od građana, potrošača, dioničara, investitora, regulatornih tijela, te svakim danom postaje sve snažniji. Pritom Ipsos može svojim klijentima pomoći da identificiraju od kuda krenuti, kako čim bolje razumjeti svu kompleksnost održivosti i društveno odgovornog poslovanja i na koji način prilagoditi svoje poslovanje zadanim ciljevima. Ovo može značiti da je potrebno proanalizirati što radi konkurencija, naučiti nešto od bliskih kategorija, ocijeniti iskustva i potrebe stanovništva ili istražiti trendove i buduća kretanja relevantna za vaše područje djelovanja. 

enter ""

Za svoj primjerak Ipsos publikacija kontaktirajte svoj Ipsos kontakt ili nam pišite na [email protected] 

 

Identifikacija: na što se fokusirati


U trenutku kad smo definirali od kuda krenuti možemo biti preplavljeni brojem različitih mogućnosti koje su pred nama. Ipsos vam može pomoći da otkrijete na što bi se trebali fokusirati i koje inicijative najbolje odgovaraju vašoj kompaniji, što je podloga za razradu uspješne strategije.  Pritom uzimamo u obzir reputaciju vaše organizacije ili postojeće pozicioniranje vašeg brenda, kako bismo mogli preporučiti elemente održivog pozicioniranja koje možete uspješno integrirati i koji će biti prikladni za vaše tržište, ciljnu skupinu, kategoriju, biznis.

 enter ""

Za svoj primjerak Ipsos publikacija kontaktirajte svoj Ipsos kontakt ili nam pišite na [email protected] 

 

U koraku identifikacije, važno je imati na umu da osjećaji, stavovi i prioriteti građana pa i aktivnosti koje poduzimaju u pogledu ekoloških i društvenih pitanja nisu homogeni, te su potrebne različite strategije kako bi se do njih doprlo. 
Na uzorku od 10.000 ispitanika, Ipsos je identificirao 5 segmenata ljudi prema stavovima o održivosti i uz to vezanom ponašanju. Razumijevanje načina na koji različiti segmenti misle i reagiraju može pomoći da bolje usmjerimo svoju komunikaciju, specifične aktivnosti i strategije. 
Segmentaciju smo proveli i u Hrvatskoj na reprezentativnom uzorku, a moguće ju je uključiti i u druga istraživanja.

enter ""

Za više informacija o segmentaciji kontaktirajte svoj Ipsos kontakt ili nam pišite na [email protected] 
 

Provedba: kako ispuniti zadane ciljeve


Sama provedba održive strategije različita je za svaku kompaniju, ali principi koji leže u podlozi su zajednički svima, bez obzira želite li osmisliti nešto novo, osvježiti postojeću ponudu ili izmijeniti interne procese i procedure. Na koji način ćete odgovoriti na potrebe i očekivanja svojih potrošača i korisnika te ih potaknuti na promjenu ponašanja? Hoće li oni morati napraviti neke kompromise kod odabira vašeg brenda ili ćete uspjeti čak i poboljšati njihovu percepciju? 
Ipsos vam može pomoći da adresirate ova pitanja, osmislite izvedive incijative, stvorite dodatnu vrijednost  i ojačate održivo poslovanje svoje organizacije.

enter ""Za svoj primjerak Ipsos publikacija kontaktirajte svoj Ipsos kontakt ili nam pišite na [email protected] 

 

Komunikacija: kako privući pažnju i biti relevantan 


Komunikacija održivih benefita ostvarila je eksponencijalni rast u nekoliko zadnjih godina, što znači da bi vaša komunikacija bila uspješna, poruka o održivosti mora se istaknuti među svim ostalim porukama i privući pažnju vaše ciljne skupine. Jednako tako, potrebno je, čak i više nego inače, biti uvjerljiv i konkretan u svojoj komunikaciji kako bi se postigla kredibilnost i izbjegle negativne reakcije, „greenwashing” i sl.


Ipsos je proveo analizu više od 200 reklamnih kampanja koji komuniciraju održivost (na različitim tržištima i sektorima) kako bi utvrdio na koji način se može najučinkovitije utjecati na percepciju ljudi i izazvati pozitivne promjene u njihovom ponašanju, ostvarujući istovremeno i pozitivne efekte na prodaju i tržišne udjele. 
Većini potrošača nije dovoljno da se u reklamnoj kampanji jednostavno objavi posvećenost održivim ciljevima ili principima. Općenite poruke o održivosti, iako pozitivne, manje su učinkovite. Kad mnogi brendovi obećavaju slično i pritom još koriste i sličan stil komunikacije, teško je pridobiti potrošače i napraviti značajan pomak za brend. 

enter ""Izvor: Ipsos, Sustainability and Advertising: Friends or Foe?, September 2022


Naša analiza pokazuje da je moguće napraviti uspješnu kampanju kad se održivi benefiti kombiniraju s benefitima koje brend i inače komunicira. Kampanje koje efikasno integriraju poruke o održivosti s ostalim porukama o brend pozicioniranju pokazuju izvrsne rezultate odnosno čak su za 54% uspješnije gledajući prema indikatoru CEI (Creative Effect Index).

enter ""

Za svoj primjerak Ipsos publikacija kontaktirajte svoj Ipsos kontakt ili nam pišite na [email protected] 


Monitoring: evaluacija ostvarenog


Vaše putovanje prema održivosti vjerojatno neće biti lineano i uključivat će više različitih koraka/ programa/ projekata. Ipsos vam može biti podrška na tom putu, tako što ćemo pratiti napredak i pomoći vam da razumijete koji su driveri uspjeha, a što dovodi do pogrešaka koje treba korigirati. Osim toga, možemo vam pomoći da definirate koje KPI-ove bi trebali pratiti (da li je to ROI, MS, korporativna reputacija, promjene u ponašanju potrošača, vaši interni ESG ciljevi), kako stojite u odnosu na konkurenciju, koji su novi izazovi s kojima se suočava vaša kategorija, kako nove regulative ili tehnologija utječe na vaše programe i sl. Ono što naučimo na tom putovanju ugradit ćete u svoju strategiji kako biste bili još korak bliže ciljevima koje ste si zadali. 

enter ""

Za svoj primjerak Ipsos publikacija kontaktirajte svoj Ipsos kontakt ili nam pišite na [email protected] 

Više informacija o Energetika i ekologija