Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven

Ipsos globalt og lokalt i Norge stiller krav til seg selv og sine leverandører som sier at alle skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Ipsos konsernets holdninger, etterlevelse og arbeid med dette fremkommer i vår Code of Conduct.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til denne informasjonen. Loven pålegger således virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Innretting etter åpenhetsloven er behandlet i styret og ansvarlighet er forankret i selskapets retningslinjer.

 

Aktsomhetsvurdering

Oppsummert gjennomføres årlige risikoanalyser av leverandører med mål om å identifisere potensiell risiko for brudd på menneskerettigheter og etterlevelse av anstendige arbeidsforhold. Det gjennomføres kontroller med prioriterte leverandører for å sikre etterlevelse av kravene. I vedlagte rapporter fremkommer vår tilnærming med beskrivelse av prosesser, kriterier og et sammendrag av våre risikoanalyser med tilhørende redegjørelse.

Rapporter:

Innretting etter åpenhetsloven 2023

Innretting etter åpenhetsloven 2022