Vårt varslingssystem

Ipsos er opptatt av å oppnå den høyeste standard når det gjelder kvalitet, integritet, åpenhet og ansvarlighet.

Som del av dette har Ipsos et uavhengig varslingssystem for å tillate enhver ansatt eller tredjepart å rapportere etiske spørsmål, risikoer og atferder som kan påvirke selskapet på en alvorlig måte, eller av uredelig karakter.

Expolink, et uavhengig UK-basert selskap og som spesialist på dette området håndterer varslene på vegne av Ipsos.
Rapportens identitet holdes anonymt ovenfor Ipsos, ettersom tjenesten gir full konfidensialitet og uavhengighet.

Klikk her for å melde en sak