Personvern og datasikkerhet

Ipsos' forpliktelse til personvern og databeskyttelse

Den generelle databeskyttelsesforskriften utstedt av EU ("GDPR") som i EU landene trådte i kraft 25. mai 2018 og videre i Norge 20 juli 2018, er et videre steg i utviklingen av beskyttelse av enkeltpersoners personvernrettigheter (eksempelvis strengere begrensninger rundt samtykke, retten til å bli glemt, type og mengde personopplysninger som kan benyttes, adgang til data, sikkerhet osv.) utover de beskyttelsene som allerede har eksistert i EU og mange andre land rundt om i verden. [...]

Last ned Ipsos' forpliktelse til personvern og databeskyttelse


Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy

As part of its social responsibility, Ipsos is committed to international compliance with data protection laws, regulation and rules. This data protection policy (“Policy” or “Data Protection Policy”) applies worldwide to the Ipsos Group and is based on globally accepted basic principles on data protection. This Policy adopts the fundamental principles of the EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) as the minimum standard to which Ipsos Group, its employees and suppliers will have to adhere. [...]

Download the full Ipsos Global Privacy & Data Protection Policy


Ipsos er medlem av ESOMAR, et symbol på vår forpliktelse til de høyeste standardene for profesjonell praksis som nedfelt i ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research og ESOMAR Guidelines. Innenfor industrien er det et løfte om å opprettholde det høyeste nivået av profesjonell atferd og å implementere internasjonalt anerkjent etisk praksis som støtter effektiv beslutningstaking.

ESOMAR Corporate Membership Information