Skip to main content

Følg med på Ipsos i norske og internasjonale medier!

Ipsos’ novembermåling viser store endringer i Stortingets mandatfordeling i forhold...

Følg med på Ukenstall fra Ipsos Norge hver fredag!

En global tilstedeværelse i 89 land

Alle land

Hos Ipsos skaffer vi informasjon og skaper innsikt omkring mennesker,
markeder, bedrifter, merkevarer og samfunn.
Vi hjelper våre kunder med analyser og anbefalinger til å forstå og navigere en verden i stadig endring så at de kan ta smartere og raskere beslutninger.

Har du en forretningsrelateret forespørsel?

Kontakt oss

Ønsker du å delta i en undersøkelse?

Delta i en undersøkelse