Skip to main content

Ipsos er utrolig stolt over å kunngjøre at vi har opprettholdt vår posisjon som...

Vi søker etter flere nye kollega både med og uten erfaring, i flere fagfelt. Sjekk...

Innsikt

Ipsos Update - Juli 2021

Her finner du det siste av forskning, analyser og perspektiver fra Ipsos team rundt om i verden med blant annet artikler om holdning til flyktninger, LGBT+, FNs bærekraftsmål, digital helse, kreativitet og mer

Ipsos Update - Juli 2021

En global tilstedeværelse i 90 markeder

Alle markeder

Ipsos skaffer informasjon og skaper innsikt omkring
mennesker, markeder, merkevarer og samfunn.
Med våre analyser hjelper vi kunder til å navigere i en verden i stadig endring.
Med bedre kunnskap og sikkerhet, tas det raskere,
smartere og modigere beslutninger.