Skip to main content

Over 9 av 10 kommunedirektører blitt mer positive til digital samhandling som en...

På hvilken måte har pandemien påvirket den positive utviklingen for premium merkevarer?

Etter Covid-19 har den norske befolkningens lunsjvaner endret seg. Ipsos ønsker å...

Innsikt

Ipsos Update - April 2021

Her finner du det siste av forskning, analyser og perspektiver fra Ipsos team rundt om i verden med blant annet artikler om å være foreldre, likestilling, detaljhandelstrender, premium merkevarer og hvorfor blir reklame omtalt.

Ipsos Update - April 2021

En global tilstedeværelse i 90 markeder

Alle markeder

Ipsos skaffer informasjon og skaper innsikt omkring
mennesker, markeder, merkevarer og samfunn.
Med våre analyser hjelper vi kunder til å navigere i en verden i stadig endring.
Med bedre kunnskap og sikkerhet, tas det raskere,
smartere og modigere beslutninger.