Skip to main content

Hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte politikere er en reel utfordring for det...

Følg med på Ukenstall fra Ipsos Norge hver fredag!

Mystery shopping fra Ipsos bidro til at Entur lyktes i sin målsetning: Om økt...

En global tilstedeværelse i 89 land

Alle land

Hos Ipsos skaffer vi informasjon og skaper innsikt omkring mennesker,
markeder, bedrifter, merkevarer og samfunn.
Vi hjelper våre kunder med analyser og anbefalinger til å forstå og navigere en verden i stadig endring så at de kan ta smartere og raskere beslutninger.