Skip to main content

Andelen som lytter til podkast månedlig eller oftere har økt fra 24% i 2017 til 37%,...

Hvilke arbeidslivsutfordringer har kommunene? Hvilke yrkesgrupper er vanskeligst å...

FRA INSPIRASJON TIL KJØP - Unik studie om befolkningens atferd og holdninger

En global tilstedeværelse i 90 land

Alle land

Ipsos skaffer informasjon og skaper innsikt omkring
mennesker, markeder, merkevarer og samfunn.
Med våre analyser hjelper vi kunder til å navigere i en verden i stadig endring.
Med bedre kunnskap og sikkerhet, tas det raskere,
smartere og modigere beslutninger.