Skip to main content

Innsikt

Ipsos Update

Hver måned samler vi de siste undersøkelsene, analyser og perspektiver fra våre 90 kontorer rundt om i verden i Ipsos Update. Les mer her.

Ipsos Update

En global tilstedeværelse i 90 markeder

Alle markeder

Ipsos skaffer informasjon og skaper innsikt omkring
mennesker, markeder, merkevarer og samfunn.
Med våre analyser hjelper vi kunder til å navigere i en verden i stadig endring.
Med bedre kunnskap og sikkerhet, tas det raskere,
smartere og modigere beslutninger.