Skip to main content

Årets trendrapporten om 50+ forbrukeren handler om å kjenne dem bedre, hva de er...

Ukens tall fra Ipsos Public Affairs. Vi publiserer nye tall fra politikk og samfunn...

Ipsos har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)...

En global tilstedeværelse i 89 land

Alle land

Hos Ipsos skaffer vi informasjon og skaper innsikt omkring mennesker,
markeder, bedrifter, merkevarer og samfunn.
Vi hjelper våre kunder med analyser og anbefalinger til å forstå og navigere en verden i stadig endring så at de kan ta smartere og raskere beslutninger.

Har du en forretningsrelateret forespørsel?

Kontakt oss

Ønsker du å delta i en undersøkelse?

Delta i en undersøkelse