Skip to main content

Folk tror at lønnsgapet mellom kjønn er reelt og viktig, men er splittet i synet på...

Frp gjorde en svært dårlig måling hos Ipsos i januar, noe som også gjentok seg på...

Innsikt

Ipsos Update - Februar 2021

Her finner du det siste av forskning, analyser og perspektiver fra Ipsos team rundt om i verden med blant annet artikler om hverdagen under pandemien fra matvaner til entreprenørskap, demokrati og USA og bekymringer i verden.

Ipsos Update - Februar 2021

En global tilstedeværelse i 90 markeder

Alle markeder

Ipsos skaffer informasjon og skaper innsikt omkring
mennesker, markeder, merkevarer og samfunn.
Med våre analyser hjelper vi kunder til å navigere i en verden i stadig endring.
Med bedre kunnskap og sikkerhet, tas det raskere,
smartere og modigere beslutninger.