Skip to main content

En ny rapport Ipsos har gjennomført for Orkla viser at nordmenn synes det er...

Black Friday fallerpå den 29. november i år, og i denne anledning tar vårt white...

Denne månedens Ipsos Update inneholder nye Ipsos-undersøkelser og analyser om mental...

En global tilstedeværelse i 90 markeder

Alle markeder

Ipsos skaffer informasjon og skaper innsikt omkring
mennesker, markeder, merkevarer og samfunn.
Med våre analyser hjelper vi kunder til å navigere i en verden i stadig endring.
Med bedre kunnskap og sikkerhet, tas det raskere,
smartere og modigere beslutninger.