Muligheter hos Ipsos

Bli en del av Ipsos og vårt innovative, internasjonale, markedsledende konsern. Vi har mange muligheter for vekst gjennom utvikling, opplæring og internasjonalt arbeid. Vi jobber på tvers av mange fagområder.

Send gjerne en inspirerende åpen søknad til vår firmapost.

Ledige stillinger | Trening og utvikling
Paneldeltaker | Intervjuer | Proud to be Ipsos | Mobility


Stolt av å være Ipsos

5 verdier som forener alle våre ansatte i hele verdenIpsos-Proud-to-be-all-languages

  • Integritet
  • Nysgjerrighet
  • Samarbeid
  • Kunden først
  • Entreprenørånd

Vi er “Stolte av å være Ipsos” fordi vi respekterer vår arv.


Mobilitet

Ipsos-mobilityDu vil oppfordres til å stadig utvikle deg i din stilling og maksimere ditt potensial ved å aktivt sette deg inn i og jobbe for både konsernets og dine egne yrkesmessige målsetninger. Når det er mulig vil du bli forfremmet internt, og vi støtter muligheter for interne overføringer på tvers av spesialiseringer og forretningsenheter i en region, eller til Ipsos-kontorer over hele verden. Du vil kunne bygge et sterkt kunnskapsfundament, samtidig som du legger de grunnleggende hjørnesteinene for å kunne utvikle din karriere.