Packaging Research | Innovation | Ipsos
Innovasjon

Design og pakningstesting

OUR SOLUTIONS
For å evaluere, optimalisere og gi prognoser på pakningens potensial.

Emballasje er en sentral faktor for merkevareidentitet. Ipsos har 40 års erfaring med å avdekke hvilken rolle emballasje spiller for å påvirke forbrukernes etterspørsel.

Ipsos arbeider fra tidlige stadier i emballasjeutviklingen, der vi kytter forbrukerne sammen med designere, gjennom til in-home testing og helt ut til validering i de siste stadiene i utviklingsprosessen. Vi fokuserer for tiden på atferdsvitenskapelige prinsipper som kombinerer de harde dataene om salgspotensialet med aktive og passive læringer. Merkevare- og designteam bruker denne informasjonen til å optimalisere emballasjen.

Ipsos kombinerer testing på bakken i 89 land med førsteklasses 2D-, 3D- og 360 netthandelsmiljøer gjennom Simstore (analyse på virtuell hylle). Vi bruker risikobasert vurderinger fra tidlig utvikling til sen fase validering, ved hjelp av eksplisitte og implisitte metoder basert på atferdsvitenskap.

Betydningen av særegne karaktertrekk ved merkevaren kan vurderes på forhånd for å veilede designbeslutninger. Screening og go/no go testing gir reell in-context vurdering uavhengig av kategori og kanal. Ipsos' verdensledende produkttestings- og UX-ekspertise gjør det mulig for deg å få omfattende strategisk og operativ innsikt i pakningens prestasjon i markedet.