Ipsos kjøper innsiktsplattformen BrandBooster fra Metro Branding

Ipsos AS og Metro Branding AS har den (28.11.23) inngått en avtale hvor Ipsos kjøper rettighetene til innsiktsplattformen BrandBooster fra Metro Branding.

Time laps picture of bridge

BrandBooster er en egenutviklet plattform designet for å støtte merkevarearbeidet til byråer og annonsører med rask, enkel og kostnadseffektiv innsikt. Plattformen ble lansert av Metro Branding i september 2022 og har vært en suksess. Det er allerede gjennomført en rekke innsiktsstudier for flere titalls kunder i ulike markeder. Innsikten har blitt brukt som støtte i større merkestrategiprosesser, for å utlede merkearkitektur, i rebrandingprosesser og for å optimalisere kommunikasjon.


Eirik Bakke, markedssjef i Bulder Bank, er en av de første og største brukerne av plattformen og sier «BrandBooster har skjønt problemet. Årsaken til at for mange av oss ikke baserer markedsarbeidet på tilstrekkelig innsikt, er ikke manglende vilje, men snarere utfordringer med å gjennomføre det i praksis. Vi har brukt BrandBooster både før og under utviklingen av strategier og konkrete budskap. I noen tilfeller har det vært raskere å teste ulike budskap med BrandBooster, enn å diskutere oss frem til det vi tror er det beste alternativet. Og lets face it, sannsynligheten for å treffe riktig på hva som vil funke best er betydelig høyere når den er basert på innsikt enn våre subjektive vurderinger alene.»


Daglig leder i Ipsos AS, Eirik Ekrann, var tidligere kommersiell direktør i Metro Branding og kjenner BrandBooster-plattformen godt. «BrandBooster var en slags baby for meg i Metro Branding. Vi så virkelig hvor verdifullt det er å ha en plattform for rask, enkel og kostnadseffektiv innsikt når man utvikler en merkevare. Man tar rett og slett bedre beslutninger når man har fakta på bordet og kan teste og lære underveis. Jeg er derfor veldig glad for å kunne hente plattformen til Ipsos, hvor vi har enda sterke forutsetninger for å videreutvikle og skalere plattformen, i Norge og internasjonalt.»


Med kjøpet innledes også et tettere samarbeid mellom Metro Branding og Ipsos. «Vi er et innsiktsdrevet byrå, og BrandBooster har blitt en viktig og integrert del av våre prosesser. Samtidig er vi glade for at Ipsos og Eirik nå kan ta ansvaret for videreutviklingen, slik at vi kan konsentrere oss om å være superbrukere av verktøyet. På den måten får begge parter benyttet kjernekompetansen sin best mulig,» sier Cathrine Stensland, daglig leder i Metro Branding.


Når Ipsos overtar BrandBooster vil plattformen få et nytt navn – BrandCheck by Ipsos. Ipsos har flere tanker om hvordan videreutvikle plattformen «Vi har flere nye innsiktsmoduler på idestadiet, og utforsker mulighetene som ligger i ulike rapporteringsløsninger. Ikke minst ser vi fram til å kunne gjøre analyser og hente ut innsikt på tvers av alle studiene som til nå er gjennomført – innsikt som igjen vil komme våre kunder til gode,» sier Eirik Ekrann.

 

Photo by jms on Unsplash

Nye tjenester