Ipsos Update - April 2019

Denne måneds Ipsos Update rapport inneholder ny forskning og analyse om teknologi og helsetjenester, nasjonalitet og polarisering, indisk mat, virtuell virkelighet, miljøengasjement og mer.

Connected Health (e-helse) beveger seg stadig inn det ordinære helsevesenet. Utover "wearables" (teknologi man bærer på kroppen) som har kommersialisert og økt bruken av helseteknologi, ligger muligheter åpne for en rekke teknologidrevne helseprogrammer som vil transformere de tradisjonelle strukturene i helsevesenet. Den nye Ipsos-rapporten beskriver historien så langt og illustrerer noen av fordelene e-helse bringer med seg; herunder avlastningen av stress fra helsepersonell, styrking av pasientrettigheter/involvering og forbedret diagnostisering og behandling.

j

Videre om teknologiske innovasjoner - rapporten Virtual Reality: Hype or the future argumenterer for at selv om  VR nå er mer vitenskap enn sci-fi, er vi bare ved begynnelsen av å ta i bruk teknologiens fulle potensiale. Presentasjon av nyere casestudier viser hvordan virtuell og blandet virkelighet kan berike forbrukerinnsiktene for markedsanalyse-bransjen.

g

'Techlash' er et av temaene i årets Reputation Council report, som undersøker hvordan bedrifter best kan håndtere utfordringer som truer økonomisk vekst i dag. Mens 86% av styremedlemmer forventer at dere egne virksomheter skal bli rammet av data- og personvernsproblemer, er tre av fem enige i at tilliten til store selskaper er på et bunnivå.

Over til utviklingen i mat og drikke-bransjen - en orientering om Indias endrede matlandskap i rapporten India’s transforming foodscape forklarer hvilke faktorer som driver utviklingen i mattrendene. Det identifiserer muligheter i markedet for nye matprodukter og tjenester, for eksempel et nytt fokus på næringsinnhold og bruk av regionale råvarer.

Hvordan vi definerer og omfavner forskjeller er tema i to nye globale rapporter, en om nasjonaliteter og en om sosiale klasser og polarisering. Nasjonalitetsstudiet finner seks forskjellige oppfatninger av som utgjør en "nasjonalitet" i en rekke forskjellige land. Studien "A World Apart" finner at mennesker globalt er jevnt splittet i om polarisering av politiske synspunkter er sunne eller farlige for samfunnet.

g

Og til slutt om det politiske engasjementet for miljø og klima, har en ny rapport analysert tilstanden til miljøpartiene verden over og hvorfor en økende bekymring om klima ikke blir fulgt av økt mobilisering for de grønne partiene.

s