Korona og atferdsendringer: Hva betyr det for merkevarer?

Hastigheten og den globale spredningen av koronavirus har ført til et stort skifte i menneskers atferd, for eksempel store innkjøp eller karantene/selvisolering. Viruset har ført til at omgivelsene våre blir stadig mer "flytende" og endres uten forutsigbare mønstre i en kontekst vi ikke kjenner. Med disse endringene i forbrukeratferd, hvordan kan merkevarer holde seg relevante for sine kunder?

Koronaviruset medfører at merkevarer må være fleksible og tilpasse seg endringer. Når konteksten mennesker lever i endres må merkevarer spørre seg selv; hvordan kan jeg tilføre verdi med tanke på denne nye virkeligheten?


Mange merkevarer virker usikre på hvordan, eller om de i de i det hele tatt skal respondere. Denne artikkelen belyser hvordan bedrifter kan møte forbrukerne på riktig måte og levere verdi i en tid med kontekstuelt kaos. Selv om det selvfølgelig er viktig å unngå å bli sett på som en kriseprofitør, er det en rekke måter merkevarer kan spille viktige roller i folks liv i en periode hvor forbrukere er forhindret fra sine automatiske beslutningsmønstre. Det er liten tvil om at vi nå tar beslutninger i en kontekst som stresser oss. Noe som gjør oss mer villig til å vurdere de merkevarene som kommuniserer med oss på riktig måte.
 

Media & Merkevare-kommunikasjon