Kreativiteten slår tilbake

Hvordan kan merkevarer hjelpe folk til å vinne koronakrigen, først for å overleve, så for å gjenreise seg.

Covid-19: the creative fightback | IpsosKoronapandemien, og de påfølgende smitteverntiltakene, har ført til enorme forstyrrelser i vårt daglige liv og atferd. Merkevarer er usikre på hvordan de skal gå frem, men de har en viktig rolle i kampen. Folk forventer at dere kommer på banen og viser vei i denne vanskelige tiden.
Det forventes at de både hjelper i hverdagen med å tilpasse produktene og tjenestene sine, og at de kommuniserer bredt om hvordan de bidrar til en bedre fremtid.

Vi har sett nærmere på hva folk trenger og forventer av merkevarer i koronakrisen. Vi har målt kreative kampanjer som har svart på COVID-19 trusselen og vi deler Ipsos’ betraktninger etter mer enn førti års erfaring i merkevare- og kommunikasjonsmålinger. 

Merkevarer og reklame har alltid hatt økonomisk og sosial verdi, nå kan ideene og historiene de forteller være noe av det som hjelper med å vinne denne krigen.

Media & Merkevare-kommunikasjon