Curation | Qualitative | Ipsos
Kvalitative metoder

Kuratering

OUR SOLUTIONS
Operativ innsikt på tvers av datakilder.

Ofte handler det ikke om å få mer informasjon, men om å bruke det man har bedre - mer målrettet. 

En stadig økende mengde informasjon på tvers av datakilder kan være utfordrende å omgjøre til operativ innsikt. 

Ipsos kan bistå med å ta raskere faktabaserte avgjørelser ved å kuratere eksisterende data og innsikt. Vi hjelper til med å sette innsikten inn i en bredere sammenheng og avdekke årsakene bak, med mål om å gi deg et fundament som trygger videre strategisk arbeid.

Ipsos Norge støtter seg på det globale nettverket Ipsos' Centre of Curation. Kuratering i denne sammenhengen betyr koordinering, analyse og bruk av eksisterende data og innsikt. Det kan innebære et teamarbeid bestående av blant annet kvalitative og kvantitative analytikere, semiotikere, kategorieksperter og designere - alt etter type utfordring(er) du som oppdragsgiver står overfor. 

Kort oppsummert så tilbyr vi:

  • Bedre, mer operativ innsikt basert på analyse av data i en bredere kontekst 
  • Forbrukerfokuserte funn tilpasset forretningskritiske innsiktsbehov 
  • Leveranser som enkelt kan benyttes i det videre strategiske arbeidet

 

Curation framework | Ipsos

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kuratering via kontaktskjema under.