Curation | Qualitative | Ipsos
Kvalitative metoder - Ipsos UU

Kuratering

OUR SOLUTIONS
Operativ innsikt på tvers av datakilder.

En stadig økende mengde informasjon på tvers av datakilder er utfordrende å omgjøre til operativ innsikt. 
Ipsos kan bistå våre oppdragsgivere med å ta raskere faktabaserte avgjørelser ved å kuratere eksisterende data.
Ipsos løsning for kuratering setter kritisk innsikt inn i en bredere sammenheng og avdekker årsakene bak. Dette skaper trygghet for det videre strategiske arbeidet.  
Kort oppsummert så tilbyr vi:

  • Bedre, mer operativ innsikt basert på analyse av data i en bredere kontekst 
  • Forbrukerfokuserte funn tilpasset forretningskritiske innsiktsbehov 
  • Leveranser som enkelt kan benyttes i det videre strategiske arbeidet hos oppdragsgiver

Ipsos Norge støtter seg på det globale nettverket Ipsos’ Centre of Curation. Kurateringen innebærer et teamarbeid bestående av blant annet av kvalitative analytikere, data scientists, semiotikere, kategorieksperter og designere som bearbeider informasjonen i Ipsos’ proprietære rammeverk. 

Curation framework | IpsosLeveranser kan eksempelvis ta form av digitale løsninger som playbooks, microsites, video, podkast, workshops eller hackathons. 

 

Ta kontakt for mer informasjon med kontaktskjema under.