Nytt år, nytt tiår og en ny normal

Ny kontekst - nye prioriteringer. Tid for en strategisk endring?

Ved inngang til et nytt tiår er verden i en krise med en eksplosiv blanding av umiddelbare medisinske, økonomiske og sosio-politiske ingredienser og en langsiktig, men allestedsnærværende klima- og miljøtrussel. shifting context
 
Dette skaper nye kontekster og forutsetninger for folk og forbruker. Folk sosialiserer på nye måter, folk jobber annerledes, folk prioriterer annerledes, de kjøper annerledes, de forbruker annerledes og vi alle beslutter på nye måter. 
 
Er ikke da tiden nå inne til å gå gjennom planer og strategier, og den innsikten de ble bygget på? Hva har endret seg og hvordan bør man reagere ved starten til det nye tiåret? 
 
Denne artikkelen tar deg med på en reise som begynner med hva vi nå vet om hvordan folk tar beslutninger og hvor viktig ny kontekst er blitt. Så følger en kort avstikker innom det urovekkende begrepet "villet blindhet" og hvordan det påvirker hvordan forbrukere gjør sine prioriteringer. På siste stopp viser vi noen nye, konkrete endringer i markedsdrivere.
 
Vi ser nå tydeligere forandringer i hvordan folk tar beslutninger under usikkerhet. Over tid vil det føre til nye, faste vaner og nye automatiserte valgmønstre. Funnene våre indikerer at forbruker vil velge mer i tråd med tidene vi lever i og de verdier som dominerer nå.
 

Media & Merkevare-kommunikasjon