Corporate Reputation | Ipsos
Omdømme

Omdømme

OUR SOLUTIONS
Hvorfor?
Oppnå verdi av omdømme ved å bygge tillit hos interessenter.

Vi hjelper våre kunder med å synliggjøre verdien av omdømme, en stadig viktigere ressurs som påvirker virksomhetens resultater. Effektiv omdømmebygging på tvers av organisasjonens verdikjede sikrer at alle interessenter har positive holdninger til organisasjonens misjon og formål.  

Ipsos er en pålitelig kilde til analyse og rådgivning for ledere som ønsker å ta bedre beslutninger når det gjelder omdømme, krisehåndtering og kommunikasjon. Vi jobber for noen av verdens største selskaper med rådgivning om omdømmeledelse på tvers av markeder og kulturer.

Med over 40 års erfaring og et internasjonalt team av ledende omdømmeeksperter, hjelper vi våre kunder med å identifisere utfordringer og tiltak som forsterker omdømmet. Vi designer undersøkelser som synliggjøre evt. gap mellom hva du sier og hva du gjør. Vår tilnærming er basert på kunnskap om at tillit er den viktigste delen av omdømmet.  Sammen med våre kunder identifisere og engasjerer vi organisasjonens viktigste interessenter; kunder, ansatte, offentlige myndigheter og media, som på ulike måter påvirker virksomhetens «license to operate» og konkurranseevne.

Metodikk for løpende måling av omdømme
Et typisk omdømmeprosjekt fra Ipsos vil måle status på omdømme og tillit totalt sett, organisasjonens prestasjon på sentrale drivere, saksområdeanalyse, kommunikasjonsanalyse og workshops for å sikre intern/ekstern tilpasning mellom organisasjonens posisjon og interessentenes oppfatninger. Vi gjennomføre også studier på problemstillinger som krisehåndtering, samfunnsansvar/bærekraft og kommunikasjonsplanlegging. 

I alle prosjekter er målet å levere strategisk innsikt som håndterer kundenes nåværende og fremtidige omdømmeutfordringer. Innovasjon er derfor avgjørende for oss og vi utvikler nye konsepter innen områder som «brand equity flow» (hvordan omdømmeverdien flyter mellom mormerket/bedriften og bedriftens merkevarer) samt omdømmeanalyser som integrerer undersøkelsesdata med data fra sosiale medier.