Omnibus | Ipsos
Observer

Omnibus lokalt og globalt

OUR SOLUTIONS
Vi tilbyr ende-til-ende-løsninger som er raske, pålitelige og kosteffektive med representativitet og geografisk dekning både i Norge og i utlandet.

Webomnibus i Norge

Ipsos’ webomnibus er en prisgunstig og aktuell ende-til-ende løsning når det er behov for rask og effektiv tilgang til landsrepresentativt utvalg. Send oss dine spørsmål, vi bistår i kvalitetssikring og leverer befolkningens svar.

Dette er ideelt for dagsaktuelle problemstillinger eller spørsmål, markedsaktiviteter, pre-post evaluering, målgruppeprofilering, bruk og holdninger med mer. Mange av våre kunder bruker det i sine kommuninkasjons- eller markedsføringsaktiviteter.

Ipsos i Norge har webomnibus ukenlig. Våre konsulenter bistår med å finne gode spørsmålsformuleringer. 

Vi leverer resultater raskt i form av datafil med vektede resultater, samt lettleste tabeller med signifikansindikator. I tillegg inkluderes bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, bosted, husstandsinntekt og utdanninsnivå.

webomnibus 2023Ta kontakt med din vanlige konsulent eller i skjemaet under for mer informasjon.

Globale løsning

Ipsos besitter et bredt spekter av globale Omnibus-tjenester:

 • Stor global dekning, rask og av høykvalitetsstandarder basert på innovative løsninger og effektive prosesser.
 • Datainnsamling med pålitelig representativt utvalg, sømløs i over 100 markeder.
  • Nasjonalt og regionalt representativt utvalg med ulike størrelser avhengig av land og datainnsamlingsmetode
 • Eksperter anbefaler den beste datainnsamlingsmetoden (online eller offline).
 • Omfattende bakgrunnsinformasjon om respondentene og husstander.
  • Vi dekker alt fra standard demografi til områder som internettbruk.
  • All denne informasjonen er tilgjengelig, enten for å målrette spørsmålene dine mot bestemte målgrupper eller for å analysere resultatene dine.

Flere metoder tilgjengelige:

 • Online Omnibus (webbasert) tilbyr et godt kompromiss mellom hastighet, pris og utvalg representativitet.
 • Face-to-Face CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) tilbyr det mest representative utvalget av en befolkning. Alle intervjuene blir utført av Ipsos intervjuere.
 • Telefon CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) tilbyr datainnsamling med våre telefon-intervjuere.

Ipsos Omnibus er nå tilgjengelig på Ipsos.Digital-plattformen

DIY Omnibus-løsningen er svært intuitiv, og gir brukere mulighet til å sende inn sine forretningsspørsmål raskt og enkelt med forsikringen om at de vil motta markedsinformasjon av høy kvalitet innen 24 timer. Den er tilgjengelig på Ipsos.digital platform.

Dine resultater, levert med omfattende sosiodemografiske kriterier, er tilgjengelig umiddelbart etter at feltarbeidet er fullført på et brukervennlig, tilpassbart dashbord (med PowerPoint- og Xls-eksport).

Ipsos Omnibus tilbys i DIY og DIY assistert modus. Hvert spørsmål blir validert av en markedsundersøkelsesekspert og assistanse er tilgjengelig på alle stadier, slik at du får så mye, eller så lite, støtte du trenger.

Denne tjenesten er allerede aktiv i flere land i verden og blant annet i Australia, Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia og USA. 

Mer informasjon om våre globale løsninger for Omnibus