Communities | Qualitative | Ipsos
Kvalitative metoder

Online Communities

OUR SOLUTIONS
Direkte tilgang til forbrukerne dine via online communities.

I et online community interagerer vi med respondentene gjennom deres mobiler og PCer i sanntid. Det er en engasjerende og interaktiv undersøkelsesform der vi kommer tett på deltakerne og deres virkelighet i et trygt og åpent online miljø. 

Et Ipsos community er en online møteplass for respondenter, inspirert av sosiale medier. Her bruker vi flere ulike oppgaver og fremgangsmåter for å lære om et tema i innsiktsprosjekter.  

Gjennom online communities kan vi hjelpe deg med:

 • Å få en dypere forståelse av dine målgrupper, ditt marked eller din kategori
 • Å forstå drivere og barrierer knyttet til en spesifikk kategori eller produkt/tjeneste
 • Å forbedre innovasjon gjennom samskaping og idégenerering med målgruppen
 • "Actionable" innsikt, tilbakemeldinger og evalueringer av nye konsepter og produkter
 • Å avdekke nye trender eller udekkede markedsbehov

online community

I hvert prosjekt skreddersyr Ipsos et oppsett som er tilpasset ditt aktuelle innsiktsbehovet. Vi gjennomfører alt fra kortvarige ad hoc communities om spesifikke temaer, over kun noen dager. Til langvarige communities over flere måneder eller til og med år. Online communities gir oss en helt unik mulighet til å følge brukere og forbrukere over tid og få verdifull innsikt i valg og vurderinger som gjøres, og erfaringer i etterkant.

Du som oppdragsgiver får tilgang til plattformen og kan følge med på all aktivitet i sanntid. 
Communities er i utgangspunktet en kvalitativ tilnærming til innsikt, men vår plattform er også tilrettelagt for å kunne gjennomføre kvantitative undersøkelser.

 

Online communities svarer på ditt innsiktsbehov

Respondentene hjelper deg med innsikt i det du lurer på. Vi stiller spørsmål og ber deltakerne gjennomføre ulike oppgaver, f.eks dele bilder, videoblogger, skrive dybdeinnlegg, eller diskutere med hverandre. 

I communities får vi dybdeinnsikt gjennom at deltakerne deltar i ulike aktiviteter som f.eks.

 • Dagbok med bilder og tekst
 • Butikkoppdrag
 • Gruppediskusjoner
 • Blogger og private dybdeinnlegg
 • Videoblogg og videosvar
 • Konsept- og kommunikasjonstester 
 • Test og utvikling av reklame
 • Produkt- og tjenestetester

Våre løsninger er designet for å skape engasjement og et trygt miljø der medlemmene snakker og diskuterer oppriktig og åpent. Vår online plattform åpner opp unike læringsmuligheter og en helhetlig forståelse av forbrukernes tanker, følelser, holdninger og atferd - enten det gjelder små eller store spørsmål. 
 

online community 2

Ta gjerne kontakt i skjemaet under om du ønsker å vite mer om hvordan online communities kan hjelpe deg i ditt innsiktsbehov. Vi gleder oss til å snakke med deg!