Communities | Qualitative | Ipsos
Kvalitative metoder - Ipsos UU

Online Communities

OUR SOLUTIONS
Få direkte tilgang til forbrukerne via Online Communities

Et Ipsos community er en online møteplass for respondenter, inspirert av sosiale medier. Her bruker vi flere oppgaver og fremgangsmåter for å lære om et tema i innsiktsprosjekter.  
I et community kan vi interagere med respondentene gjennom deres mobiler og PCer i sanntid. Det er en engasjerende og interaktiv undersøkelsesform der vi kommer tett på deltakerne og deres virkelighet i et trygt og åpent online miljø. 

online communityI hvert community-prosjekt skreddersyr Ipsos rammer som er tilpasset det aktuelle innsiktsbehovet. Vi gjennomfører alt fra kortvarige ad hoc communities om spesifikke temaer (for eksempel 1 uke) til langvarige communities over flere måneder eller år. Du som oppdragsgiver får tilgang til plattformen og kan følge med på all aktivitet i sanntid.
Communities er i utgangspunktet en kvalitativ tilnærming til innsikt, men vår plattform er også tilrettelagt for å kunne gjennomføre kvantitative undersøkelser.
Respondentene hjelper deg å få innsikt i det du lurer på. Vi stiller spørsmål og ber deltakerne gjennomføre ulike oppgaver, f.eks dele bilder, videoblogger, skrive dybde innlegg, eller diskutere med hverandre. 

 

Slik kan våre Online Communities hjelpe deg med dine innsiktsbehov

I communities får vi dybdeinnsikt gjennom at deltakerne deltar i ulike aktiviteter

 • Dagbok med bilder og tekst
 • Butikk oppdrag
 • Gruppediskusjoner
 • Blogger / private dybde innlegg
 • Videoblogg / videosvar
 • Konsept- / kommunikasjonstester 

Våre løsninger er designet for å skape engasjement samt et trygt miljø der medlemmene snakker og diskuterer oppriktig og åpent. Vår online plattform åpner opp unike læringsmuligheter og en helhetlig forståelse av forbrukernes tanker, følelser, holdninger og atferd - enten det gjelder små eller store spørsmål. 
 

Gjennom online communities kan vi hjelpe deg med:

 • Å få en dypere forståelse av dine målgrupper, ditt marked eller kategori
 • Å forstå drivere og barrierer knyttet til en spesifikk kategori eller produkt/tjeneste
 • Å forbedre innovasjon gjennom samskaping og ideasjon
 • Nyttige tilbakemelding og evalueringer av nye konsepter og produkter
 • Å avdekke nye trender eller udekkede markedsbehov

online community 2

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvordan online communities kan hjelpe deg med dine innsiktsbehov.

 

Kontakt Marita Svartdal per mail [email protected] eller i kontaktskjema under.