Politisk barometer - april 2018

Politisk barometer for april viser at Høyre har en stabil posisjon. Arbeiderpartiet har fremdeles lav oppslutning, mens SV og SP gjør det godt.

Politisk barometer - april 2018

Høyre har stadig en stabil posisjon.  Fremskrittspartiet går tilbake fra forrige måneds rekordnotering, men har fremdeles en høy oppslutning.  Siden Venstre nå er over sperregrensen, får regjeringspartiene til sammen 81 mandater i aprilmålingen.

Arbeiderpartiet har fremdeles lav oppslutning, mens SV og SP gjør det godt.  Det mest bemerkelsesverdige på venstresiden er framgangen til Rødt, som nå er over sperregrensen.  AP, SV, SP, MDG og R ville til sammen fått 81 mandater etter denne målingen, det samme som de tre regjeringspartiene.  Kristelig Folkeparti er følgelig i en perfekt vippeposisjon.  KrF får med sine 7 mandater en avgjørende plass: 81 + 7 + 81 = 169 stortingsmandater totalt.

Høyre får en oppslutning på 24.9 %, som er et stabilt resultat på nivå med alle måneder siden valget i 2017, da Høyre fikk 25.0 % av stemmene.

Fremskrittspartiet får 16.0 % i vår nyeste måling.  Dette er riktignok en tilbakegang fra rekordhøye 20.8 % i forrige måling som var midt under Listhaug-saken.  Sett bort fra marsmålingen, er oppslutningen fortsatt den høyeste siden sommeren 2016.

Venstre når akkurat sperregrensen etter å ha vært under sperregrensen i forrige måling.  Kristelig Folkeparti er også igjen over sperregrensen med 4.4 % etter tre målinger under grensen. 

Senterpartiet gjør en ny sterk måling på 11.9 %, den nest sterkeste målingen siden juni 2017.  SMS-saken ser dermed ikke ut til å skade oppslutningen nevneverdig.

Arbeiderpartiet setter en ny bunnrekord i vår nyeste måling, med 23.2 %.  Dette er ytterligere tilbakegang siden forrige målings bunnotering på 23.7 %.  I tiden etter en oppslutning på 33.5 % i april 2017 har tilbakegangen vært meget jevn og entydig.

SV gjør det stabilt godt, med en oppslutning eksakt lik siste valgresultat på 6.0 %.

Rødt får rekordhøy oppslutning i aprilmålingen.  For første gang er partiet over sperregrensa med 4.7 %, og ville fått 8 mandater på Stortinget om dette hadde vært valgresultatet.

Miljøpartiet De Grønne har vært noenlunde stabile etter siste valg, og er med 3.0 % nær valgresultatet på 3.2 %.

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:
•Ap + SV + SP: 72
•Ap + SV + SP + MDG: 73
•Ap + SV + SP + MDG + R: 81
•Ap + SP: 62
•Ap + SP + KrF: 69
•H + FrP + V: 81
•H + FrP + V + KrF: 88
•H + FrP: 74
•H + V + KrF: 60

1

2

3

4

 

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 23.-25. april 2018 med 941 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,2-3,2 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 22, mai 2018.

Samfunn