Politisk barometer - Mai 2022: Senterpartiets svakeste måling siden 2016

Senterpartiet gjør en bunnotering på Ipsos’ målinger, og er nå mindre enn både FrP og SV.

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse
Get in touch

Rekordsvak måling for Senterpartiet.

Senterpartiet gjør denne måneden sin dårligste måling siden desember 2016 hos Ipsos med 7.4 %. Det er 2 prosentpoeng mindre enn forrige måned og 6,1 prosentpoeng mindre enn valgresultatet i fjor. Arbeiderpartiet går også tilbake denne måneden med 2.2 prosentpoeng, fra 23.8 % i april til 21.6 % denne måneden. Resultatet denne måneden er 4.7 prosentpoeng mindre enn partiet fikk ved valget i fjor. Budsjettpartner SV har en oppslutning på 8.4 %, en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng fra forrige måned. Dette gjør at SV nå er større enn Senterpartiet, i likhet med hva vi så i februar. I februar var differansen mellom partiene på 0,1 prosentpoeng, mens det denne måneden er 1 prosentpoeng. Helt til venstre på den politiske skalaen går Rødt fram med 1 prosentpoeng fra forrige måned til 6.9 % denne måneden. MDG er igjen over sperregrensen for første gang siden januar med 4.1 %.

Høyre er fortsatt det største partiet med 25.7 % denne måneden. Høyre har vært større enn Ap siden desember i fjor, og har økt med 5.3 prosentpoeng fra valget i fjor. 
Ipsos' politiske barometer for mai viser ingen signifikante endringer fra målingen i april. FrP går denne måneden fram til 13.0 %, opp 2.4 prosentpoeng fra forrige måned. Det var etter en tilbakegang fra 13.2 % i mars. Venstre går frem med 0.7 prosentpoeng, fra 5.5 % forrige måned til 6.1 % denne måneden. Krf forblir under sperregrensen med 3.6 %. Partiet har vært under sperregrensen på Ipsos' målinger siden oktober i fjor.

Det er ingen signifikante endringer fra målingen i april.mai

Senterpartiets mandatantall halvert fra valget i fjor.

Med utgangspunkt i denne månedens politiske barometer ville vi sett en svekket regjering sammenliknet med valgresultatet i fjor. Regjeringspartienes mandatfordeling er sterkt preget av Senterpartiets nedgang, og dersom denne målingen hadde vært valgresultatet ville Sp fått 14 mandater, halvparten av hva de fikk ved valget i fjor på 28 mandater. Ingen andre partier har en like stor tilbakegang. Regjeringspartner Ap ville også fått færre mandater enn de har i dag, med 42 mot 48 mandater. Til sammen hadde de to regjeringspartiene fått 56 mandater, et godt stykke unna de 76 mandatene de har i dag.

Til venstre for regjeringen får både SV og Rødt flere mandater sammenliknet med valgresultatet. SV får 14 mandater, 1 mer enn de har i dag. Rødt får 4 mandater flere enn de har i dag, tilsammen 12 mandater mot 8 mandater de har i dag. MDG ville også fått 4 mandater fler enn de har i dag, til sammen 7 mandater sammenlignet med 3 som de har i dag. Venstresiden får dermed et knapt flertall på 89 mandater, 11 mandater færre enn de fikk ved valget i fjor.

Videre ser vi at borgerlig side har styrket seg siden valget. Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet, ville Høyre fått 44 mandater, 8 flere enn de har i dag. Frp ville fått 22 mandater, 1 mer enn de har i dag. Til sammen ville disse to partiene fått 56 mandater, tilsvarende antall mandater som regjeringspartiene ville fått dersom denne målingen var valgresultatet. Venstre ville fått 11 mandater, en økning på 3 mandater fra hva de har i dag. KrF ville fått like mange mandater som de har i dag på 3 mandater. Til sammen får borgerlig side dermed 80 mandater, 5 mandater unna flertall.
mai mandat

 

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn