Politisk barometer – Oktober 2020: Klart fall for Arbeiderpartiet

Ipsos’ politisk barometer for oktober viser et klart fall for Arbeiderpartiet. Fra å ha vært større enn Høyre så sent som august med 24.8 %, har de nå falt til 19.5 %. Ap er nå 2.8 prosentpoeng under Høyre og kun 1.7 prosentpoeng over Senterpartiet.

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen Ansvarlig for politisk analyse
  • Maria Rosness Research Executive
Get in touch

Ipsos’ politisk barometer for oktober viser et klart fall for Arbeiderpartiet. Fra å ha vært større enn Høyre så sent som august med 24.8 %, har de nå falt til 19.5 %. Ap er nå 2.8 prosentpoeng under Høyre og kun 1.7 prosentpoeng over Senterpartiet. 

Samtidig er ikke målingen utelukkende positiv for Høyre, som fortsetter en nedadgående trend til 22.3 %. De andre regjeringspartiene ligger fortsatt begge under sperregrensa, KrF på 3.7 %, og Venstre helt nede på 2.6 % selv etter et mye omtalt lederskifte.
  
Senterpartiet fortsetter sin tydelige trend oppover, og med 17.8 % er de nå nesten like store som Arbeiderpartiet. Dette er en økning på 2.6 prosentpoeng siden forrige måling, og fortsetter en økning som begynte allerede mai. I motsatt retning ser FrP ut til å gå noe ned igjen, med 12.7 % er de ned rett over ett prosentpoeng siden september, men fortsatt med stor avstand til småpartiene. Frps oppslutning er helt nøyaktig på snittet av målingene deres siden valget i 2017. 

SV går noe ned siden forrige måling, nå på 6.3 %, fra 8.4 på forrige måling. I motsatt retning er både MDG, og Rødt tilbake over sperregrensen, med henholdsvis 4.7% og 5.4%. 
pol bar okt 1

pol bar okt 2

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen Ansvarlig for politisk analyse
  • Maria Rosness Research Executive

Samfunn