Political and Public Opinion Polling | Ipsos
Offentlig og samfunn

Politiske målinger og analyser

OUR SOLUTIONS
Vi tilbyr en rekke tjenester innen politiske meningsmålinger og analyser. Som en del av Ipsos globalt, trekker vi aktivt veksel på et internasjonalt nettverk med høy kompetanse på politiske meningsmålinger. Ipsos Public Affairs tilbyr en rekke tjenester innen politiske meningsmålinger og analyser.

Ipsos Public Affairs tilbyr en rekke tjenester innen politiske meningsmålinger og analyser. 

Vår mest profilerte undersøkelse er Ipsos’ månedlige politiske barometer, som vi gjennomfører i samarbeid med Dagbladet. I denne målingen spør vi et representativt utvalg av den norske befolkningen om deres partipreferanse og deres holdninger til enkelte politikere eller aktuelle saker. Her har vi lang tradisjon for treffsikkerhet så vel som interessant analyse. 

Vi samarbeider også med aktører innen politikk, offentlig sektor, forskning og næringsliv. Vi kan levere målinger som omhandler holdninger til en eller flere enkeltsaker eller til politiske budskap. Disse undersøkelsene kan gjøres blant hele befolkningen eller i bestemte målgrupper. Vi tilbyr bistand i alle ledd av prosessen, fra utforming av spørreskjema til levering av rapporter. Vi legger prestisje i at våre produkter og leveranser er utarbeidet på et fundament av solide data, høy statistisk kompetanse og innsiktsfull analyse.

Ipsos Public Affairs Norge er en del av et internasjonalt nettverk med ekspertise på politiske meningsmålinger.