2020: Wat verwachten we van het begin van een nieuw decennium?

Een nieuw jaar, een nieuw decennium. Wat verwachten Nederlanders en de rest van de wereld van 2020? Zullen we in zelfrijdende auto’s rondrijden dit jaar? Zal Donald Trump herkozen worden voor nog een termijn? En zullen we meer medailles behalen op de Olympische Spelen in Japan dan in Brazilië?

2020Meer dan 22.500 burgers uit 32 verschillende landen zijn eind 2019 naar hun verwachtingen voor 2020 gevraagd in het kader van het Global Advisor 2020 Predictions onderzoek. Daarbij is gevraagd naar uiteenlopende relevante topics zoals de economie, technologische ontwikkeling en maatschappelijke kwesties. Hieronder een greep uit de resultaten.

Nederlanders denken ook dit jaar dat de temperaturen wereldwijd zullen blijven stijgen. 8 op de 10 Nederlanders denken dat het in 2020 warmer zal zijn dan vorig jaar. Onze verwachtingen zijn niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Toen dacht 84% dat 2019 warmer zou zijn dan 2018. Alle geteste landen zijn het dit jaar redelijk met elkaar eens. Wereldwijd denkt 77% dat de temperaturen zullen blijven stijgen. In Amerika en Saudi-Arabië is het deel van de mensen dat denkt dat de temperatuur volgend jaar zal stijgen het kleinst (respectievelijk Amerika 64%, Saudi-Arabië 54%).

Bijna de helft van de Amerikanen denkt dat Donald Trump dit jaar herkozen zal worden. Met de verkiezingen eind dit jaar denkt 46% van de Amerikaanse bevolking dat Trump ook de volgende 4 jaar president van het land zal blijven, 37% denkt dat hij het stokje zal overdragen. 51% van de Nederlandse bevolking denkt dat hij dit jaar niet herkozen zal worden.
 

Grafiek1

 

Nederlanders zijn verdeeld of er dit jaar een terroristische aanslag gepleegd zal worden in ons land. 41% denkt dat dit zal gebeuren, terwijl 44% denkt dat ons land niet geraakt zal worden dit jaar. Meer dan de helft van de ondervraagden in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk denkt dat er dit jaar wel een aanslag gepleegd zal worden in hun land. Wereldwijd zijn we optimistischer en denken we dat er een grotere kans bestaat dat er geen aanslag gepleegd wordt.

Nederlanders verwachten niet meer medailles te behalen op de Olympische Spelen in Japan dan in Brazilië. In 2016 hebben Nederlandse sporters 19 medailles mee naar huis genomen. Maar 28% van de Nederlandse bevolking denkt dat dit aantal zal stijgen in 2020. Wereldwijd zijn we optimistischer, 43% denkt deze zomer meer medailles te kunnen behalen dan vier jaar geleden.

6 op de 10 Nederlanders denken ook dit jaar dat de salarissen van mannen en vrouwen niet gelijk zullen worden. Onze verwachtingen zijn niet gestegen in vergelijking met vorig jaar. Hier dachten ook 6 op de 10 Nederlanders dat de salarissen niet gelijk zouden zijn. Wereldwijd zijn we er nog niet uit; 44% denkt dat dit jaar mannen en vrouwen hetzelfde betaald zullen krijgen, tegenover 46% dat denkt dat dit niet zal gebeuren. De Filipijnen en India zijn het meest optimistisch en Duitsland en Hongarije het minst.

 

Grafiek2


 

8 op de 10 Nederlanders denken dit jaar meer tijd aan online activiteiten te besteden dan aan tv kijken. Ook dit jaar denken we meer tijd te besteden online. Toch is er een kleine daling te zien ten opzichte van 2019 (82% in 2019 naar 79% in 2020). Ondanks dat we verwachten meer tijd online te spenderen, denken maar 5 op de 10 Nederlanders dat we meer tv zullen gaan kijken via streaming services dan via de reguliere tv. 

Wereldwijd denken we niet dat zelfrijdende auto’s (53%) een normaal fenomeen zullen worden in 2020. Waar 65% van de Chinese bevolking denkt dat dit wel het geval zal zijn, denken maar 3 op de 10 Nederlanders dat dit zal gebeuren. Vooralsnog verwachten we dus nog steeds zelf achter het stuur te zitten dit jaar.

Nederlanders zijn optimistisch over 2020 en het minst negatief over 2019. Driekwart van de Nederlanders denkt dat dit jaar beter zal zijn dan vorig jaar. Wereldwijd denken we hier ook zo over. 75% ziet 2020 als een nieuw jaar met nieuwe kansen. Hoewel we verwachten dat dit jaar beter zal zijn dan vorig jaar is Nederland het minst negatief over 2019 met 37% ten opzichte van Chili, waar 9 op de 10 mensen 2019 het liefst willen vergeten.

 

Ben je benieuwd naar alle resultaten? Lees hier meer.

 

Onderzoeksverantwoording

Dit zijn de bevindingen van de Global Advisor Wave predictions survey voor 2020. In totaal zijn er 22.512 interviews uitgevoerd tussen 26 november 2019 en 6 december 2019 onder volwassenen tussen de 18-64 in de Verenigde Staten en Canada en burgers tussen de 16-64 in alle andere landen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in 33 markten over de wereld via het Ipsos Online Panel systeem. De landen die hierin zijn gerapporteerd zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Duitsland, de Filipijnen, Frankrijk, Hongarije, Hongkong, India, Israël, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zweden.
17 van de 33 online onderzochte markten genereren nationaal representatieve steekproeven in hun landen (Argentinië, Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Israël, Italië, Japan, Polen, Servië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zweden). 
 
In Brazilië, Chili, China, Hongkong, India, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, de Filippijnen, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika en Turkije is gebruik gemaakt van steekproeven waarin stedelijke, hoogopgeleide burgers die meer verdienen dan hun gemiddelde landgenoten oververtegenwoordigd zijn. Aan deze respondenten wordt in de studie gerefereerd als "Upper Deck Consumer Citizens”; zij zijn niet representatief voor de bevolking in voornoemde landen. 

Indien de resultaten niet op 100 uitkomen komt dat mogelijk door afronding in computerberekeningen, meerdere gegeven antwoorden of het weglaten van ‘weet niet’ of ‘not stated’ antwoorden. 

De data zijn gewogen in overeenstemming met het profiel van de populatie.