Wij zijn een Fair Data company

 

Fair Data

 

Fair Data Privacy Code
10 regels over de privacy van consumenten:

  • Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy Code, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
  • Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd.
  • Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse
  • Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen.
  • Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
  • Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse.
  • Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
  • Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhou-dingsverklaring hebben ondertekend.
  • Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelaar en deduceerbaar zijn.
  • Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en dataanalyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar deFair Data Privacy Code.