Ons waarschuwingssysteem

Ipsos is vastbesloten om de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid na te streven.

Daarom is er een extern en onafhankelijk waarschuwingssysteem opgezet om elke werknemer of derde partij in staat te stellen ethische kwesties, risico's en gedragingen te melden die het bedrijf op ernstige wijze kunnen schaden of die een frauduleus karakter hebben.

Meldingen worden behandeld door Expolink, een onafhankelijk Brits bedrijf dat in opdracht van Ipsos is gecontracteerd en dat gespecialiseerd is in dit domein.

De identiteit van de melding wordt anoniem gehouden voor Ipsos, aangezien de dienst volledige vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid biedt.

Klik hier om een incident te melden