Kwaliteitsbeleid & ISO

Ons kwaliteitsmanagementsysteem

Ons kwaliteitsmanagementsysteem richt zich op het waarborgen van de kwaliteit, eenduidigheid en continue verbetering van onze primaire bedrijfsprocessen.
Om de kwaliteit van het managementsysteem te waarborgen en om continue te verbeteren maakt een aantal interne processen deel uit van onze bedrijfsvoering:

 • Interne kwaliteitsaudits van alle bedrijfsonderdelen door hiervoor speciaal opgeleide interne auditoren.
 • Een kwaliteitsmanager die samen met de directie verantwoordelijk is voor het signaleren en implementeren van beleid op het gebied van continue kwaliteitsverbetering.
 • Een analyse van:
  • De tevredenheid van onze klanten
  • De kwaliteit van de prestaties van onze externe leveranciers
  • Eventuele klachten van klanten
  • Niet-gehonoreerde onderzoeksvoorstellen
  • Key-indicatoren binnen alle projectprocessen door hiervoor aangestelde "procesbewakers"

Het jaarlijks medewerkersmotivatieonderzoek onder onze eigen medewerkers.

Ons onderzoek is gericht op resultaat, maar we besteden ook veel aandacht aan de onzichtbare kwaliteit van ons werk. Want hoe mooi de presentatie ook is, hoe overtuigend de conclusies ook worden geformuleerd: goede kwaliteit van de gegevens vormt de basis van ons onderzoek.