Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ipsos’ aanpak van Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO) richt zich op drie gebieden: Sociaal, Maatschappelijk en Milieu. Dit geeft ons niet alleen inzicht in hoe wij wereldwijd presteren, maar het is ook de basis om onszelf te verbeteren.

Betrokkenheid bij MVO wereldwijd | Ipsos Foundation
Milieubeleid | Vrijwilligerswerk personeel

Betrokkenheid bij MVO wereldwijd

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos was de eerste onderzoeksorganisatie in de wereld die zich bij het UN Global Compact aansloot.

Door het aansluiten bij de UN Global Compact zet Ipsos zich in voor het respecteren van tien universele principes, waaronder mensenrechten, werk, milieu en bestrijding van corruptie. We handhaven het MVO-beleid aan de hand van  “Het Groene Boekje”, Ipsos’ Professionele Gedragscode en het “Boek van Beleid en Procedures”, en daarnaast een klokkenluiders-procedure.

Dit programma is in 2008 opgezet op basis van 3 uitgangspunten:

  • Naleving van de 10 principes van de United Nations Global Compact;
  • Vermindering van onze voetafdruk op het milieu;
  • Vergroten van onze sociale invloed door de oprichting van de Ipsos Foundation voor scholing voor achtergestelde kinderen en jongeren overal ter wereld.

Ipsos-Green-BookIpsos’ Professionele Gedragscode
Download het Ipsos Groene Boekje


Ipsos Foundation

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Met onze Foundation willen we onderwijs toegankelijk maken. In 2014 lanceerden we de Ipsos Foundation om daar waar we gevestigd zijn met een schenking van een half miljoen euro onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Onze missie is om onderwijsprogramma’s uit te voeren voor achtergestelde kinderen en jongeren.

De Ipsos Foundation ondersteunt op dit moment 10 non-profit organisaties die zich hoofdzakelijk bezighouden met wederopbouw van scholen, steun aan kinderen en gezinnen in nood, gezondheidszorg, en sociale en economische problemen.


Milieubeleid

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Ipsos is een internationaal bedrijf en houdt daarom in haar groeistrategie rekening met de invloed van haar bedrijfsuitoefening op de ecologie en het milieu.

In veel landen waar we werken hanteren we een milieubeleid, om onze teams bewust te maken van manieren om afval, energieverbruik en onze CO2-voetafdruk te verminderen.

CSR 2019 | Ipsos


Vrijwilligerswerk personeel

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Met het oog op de vermindering van onze voetafdruk op het milieu en om bij te dragen aan lokale gemeenschappen, hebben we in de meeste van onze vestigingen (met vrijwilligers van ons personeel) een Wider World Committee in het leven geroepen.

Sinds 2015 verrichten 51 van onze landen maatschappelijk gerichte acties in de hele wereld*.

*Bron: “Taking Responsibility”, online annual survey of managers in 73 countries representing 92% Ipsos’ business.
037.1-RCA-Kenya princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

Sinds 2008 ondersteunt Ipsos in Kenia de Research Clubs of Africa (RCA) om middelbare scholieren kennis te laten maken met onderzoek en opinieonderzoek.

Voorkomen en behandelen van kanker in Saoedi- Arabië. In Saoedi-Arabië ondersteunt Ipsos een campagne voor het voorkomen en behandelen van borstkanker. Deze is opgestart door leden van de koninklijke familie.

 

Download Ipsos 2020 CSR report