6 key insights: Hoe Nederlanders naar gezondheid en zorg kijken

Aan de hand van twee internationale studies geeft Lizet van de Kamp, Client Officer Healthcare, 6 key insights in hoe Nederlanders naar gezondheid en zorg kijken en wat de percepties zijn.

Hoe kijken Nederlanders naar gezondheid en zorg

Schrijver(s)

  • Lizet van de Kamp General Marketing, the Netherlands
Get in touch

In verschillende studies, zoals het World Mental Health Day survey & Global Health Service Monitor, heeft Ipsos onderzocht hoe de Nederlandse bevolking in vergelijking met 34 andere landen kijkt naar gezondheid en zorg en wat zij belangrijk vinden. Aan de hand van deze studies geeft Lizet van de Kamp, Client Officer Healthcare, 6 key insights in hoe Nederlanders naar gezondheid en zorg kijken en wat de percepties zijn.

 

1. Men maakt zich meer zorgen over het coronavirus dan over mentale gezondheid

Alhoewel het coronavirus nog steeds de grootste zorg is, is het sterk aan het dalen sinds 2021. Momenteel maakt minder dan de helft van de Nederlanders, 42%, zich zorgen over het coronavirus. Het is afwachten hoe het virus zich mogelijk ontwikkelt deze winter.

Op de tweede plaats staat kanker, hier maakt 40% van de Nederlandse ondervraagden, zowel jong als oud, man en vrouw, zich zorgen over.

Op de derde plek staat mentale gezondheid. Maar liefst een derde van de Nederlandse bevolking maakt zich hier, net als vorig jaar, zorgen over. Als we de status van mentale gezondheid met de andere 34 onderzochte landen vergelijken, dan zien we een iets ander beeld, namelijk dat mentale gezondheid zelfs als zorgelijker wordt ervaren dan kanker en dat er een stijging is van 4%. Dit is in Nederland nog niet het geval en is stabiel gebleven.

Thinking generally, which of the following, if any, do you see as the biggest health problems facing people in your country today?

 

2. Nederlanders vinden mentale en fysieke gezondheid even belangrijk

Zo geven 8 op de 10 Nederlanders aan het even belangrijk te vinden en 9% vindt hun mentale gezondheid belangrijker dan hun fysieke gezondheid (6%). Wereldwijd is dit ook het geval onder elke bevolkingsgroep. Onder de leeftijdsgroepen is wel een verschil te zien. Zo geeft 15% van de jongere leeftijdsgroep van onder de 35 jaar aan dat zij hun mentale gezondheid belangrijker vinden dan hun fysieke gezondheid. 

Do you think that mental health or physical health is more important, or are they equally important?

 

3. Mannen maken zich meer zorgen over obesitas en diabetes dan vrouwen

Ipsos onderzocht voor een aantal ziektebeelden welke ze als grootste probleem zien in Nederland. Het onderzoek wijst uit dat significant meer mannen zich zorgen maken over obesitas en diabetes als gezondheidsprobleem dan vrouwen. Vrouwen daarentegen maken zich meer zorgen over mentale gezondheid en stress. 

Thinking generally, which of the following, if any, do you see as the biggest health problems facing people in your country today?

 

4. Nederland is positief over de Nederlandse gezondheidszorg

De meeste Nederlanders zijn positief over hun gezondheidssysteem. Twee derde van de Nederlanders is momenteel positief, maar men is niet zo rooskleurig over de toekomst. Een derde denkt dat dit af zal nemen de komende tijd. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat het gezondheidsysteem overbelast is, 3 op de 4 ondervraagden is het hier mee eens.

De Gen Z generatie heeft een positievere blik op de toekomst van het Nederlandse gezondheidssysteem, maar liefst 42% van hen is van mening dat het zal verbeteren. Daartegenover geeft een kwart van de ouderen aan te denken dat het zal verslechteren. Vrouwen zijn ook duidelijk kritischer over de toekomst van ons gezondheidssysteem dan mannen.

How would you rate the quality of healthcare that you and your family have access to in your country?

To what extent do you agree with the following statements?
 

5. Nederland is het meest huiverig over het tekort aan zorgpersoneel 

Niet verassend, maar met stipt op nummer 1 maakt men zich het meeste zorgen over het tekort aan personeel in de zorg. Van alle 34 onderzochte landen staat Nederland in de top 3, vlak achter Zweden en Frankrijk. De ondervraagde 50+’ers zijn het meest bang voor personeelsproblemen, wat te maken kan hebben met het feit dat zij hier meer mee te maken hebben of al ervaren. 

Nederlanders maken zich tevens zorgen om de toenemende vergrijzing en bureaucratie, vooral als we dit vergelijken met andere landen. Bureaucratie wordt significant meer door 35+’ers ervaren omdat zij wellicht hiermee meer mee te maken hebben. Ook ervaren relatief meer mannen bureaucratie.

Verder zien we dat ondanks de inflatie, en oplopende kosten, de kosten om toegang te krijgen tot de zorg met 23% nog relatief gering is. 

Overall, which of the following, if any, do you see as the biggest problems facing the healthcare system in your country?

 

6. Gezondheidszorg is voor iedereen in Nederland gelijk

Naast dat we blij zijn met onze gezondheiszorg denkt bijna de helft van de ondervraagden dat iedereen in Nederland van dezelfde zorgkwaliteit geniet. Dit is wel dalende. Zo was Nederland hier in 2020 positiever over dan nu. Dit kan te maken hebben met het coronavirus en de toenemende druk op de gezondheidszorg. 

The healthcare system in my country provides the same standard of care to everyone

 

Dit waren enkele highlights uit de twee rapporten. Wil je alles lezen en weten hoe Nederland staat in vergelijking met de andere landen? Lees dan hier de volledige rapporten: World Mental Health Day survey & Global Health Service Monitor

Maandelijks publiceert Ipsos Insights over sentiment als Inflatie, Corona-virus. Via onze keys webinars praten we je bij over tal van onderwerpen en ontwikkelingen. We publiceren ook rondom thema’s zoals Mental Health, Inflatie en algemene thema’s in What Worries the World. 


Voor meer informatie over onze publicaties, neem contact op: [email protected]

Schrijver(s)

  • Lizet van de Kamp General Marketing, the Netherlands

Maatschappij