Consumenten wereldwijd ervaren hogere prijzen

Twee derde van de ondervraagden in 30 landen zeggen nu meer te betalen voor transport, voedsel en drinken en andere producten dan ze 6 maanden geleden deden.

Onderzoek van Ipsos wijst uit dat twee op de drie aangeeft dat wat ze nu betalen voor transport, levensmiddelen en goederen hoger is dan zes maanden geleden. Ongeveer de helft zegt een stijging in de kosten voor kleding, wonen, geneesmiddelen en entertainment te ervaren. 42% gemiddeld wereldwijd verwacht de komende drie maanden een stijging van uitgaven voor het huishouden, een vergelijkbaar aantal van 41% verwacht dat het hetzelfde blijft. De verwachting dat men meer gaat uitgeven is sterk gecorreleerd met de perceptie van het betalen van hogere prijzen.

Dit zijn een aantal van de bevindingen van een wereldwijde enquete onder 20,504 volwassen uit 30 landen, afgenomen met behulp van Ipsos’ Global Advisor online platform tussen 19 november en 3 december.

 

Resultaten

Gemiddeld zegt een groot deel van de consumenten dat de prijzen die men heeft betaald de afgelopen weken over het algemeen hoger zijn dan dat ze zes maanden geleden waren.

  • 70% zegt dat dit voor transport geldt (benzine, onderhoud auto, parkeren, openbaar vervoer etc.)
  • 70% voor voedsel en drinken geldt (boodschappen, maaltijden, restaurants)
  • 66% voor nutsgoederen geldt zoals electriciteit, water, gas, telefoon, internet etc.
  • 55% voor kleding en schoenen geldt en dan vooral voor schoenen (39%)
  • 51% voor wonen (huur, hypotheek, onderhoud etc.)
  • 51% voor medicijnen en gezondheidszorg
  • 49% voor entertainment
     

Nederlanders zagen vooral transport (74%), levensmiddelen (69%) en nutsgoederen (69%) stijgen. Een stijging van kosten voor wonen, zoals huur en hypotheek werd in mindere mate ervaren door ondervraagde Nederlanders (35%)

Vooral in Latijns-Amerikaanse landen was de perceptie van prijsstijgingen hoog, ook Europese landen als Polen, Hongarije en Roemenie zien we bovenin de lijst terug. In de top vijf staat ook Turkije, een land dat met hoge inflatie te maken heeft de afgelopen tijd. In Nederland ziet iets meer dan de helft (56%) van de ondervraagden hogere prijzen in de afgelopen weken dan in het afgelopen half jaar.

 

 

Wereldwijd verwacht 42% dat hun uitgaven zullen toenemen de komende drie maanden en 41% verwacht dat hun uitgaven gelijk zullen blijven. Slechts 17% denkt dat hun uitgaven zullen afnemen. Tussen Nederland en Belgie valt op dat in beide landen een groep van ongeveer 6 op de 10 (NL: 56%, BE: 60%) een toename in prijzen ervaart, maar in Nederland denkt slechts 28% dat hun uitgaven zullen toenemen. In Belgie ligt dat percentage een stuk hoger met 40%.

 

These are the results of a 30-country survey conducted by Ipsos on its Global Advisor online platform. Ipsos interviewed a total of 20,504 adults aged 18-74 in the United States, Canada, Malaysia, South Africa, and Turkey, 21-74 in Singapore, and 16-74 in 25 other countries, between November 19 and December 3, 2021.

Meer inzichten over Consumentengoederen

Maatschappij